ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνεται η εισφορά πλην οικιακών και αγροτικών στα φωτοβολταϊκά

Δημοσίευση 26 Απριλίου 2013, 10:14 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Αυξάνεται η εισφορά πλην οικιακών και αγροτικών στα φωτοβολταϊκά
Facebook Twitter Whatsapp
Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών μεταφέρθηκαν οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ που έχει δώσει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) που αφορούν τον μηδενισμό των ελλειμμάτων του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργό Αγοράς) και έχουν τεθεί ως προαπαιτούμενο από την τρόικα για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.
Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών μεταφέρθηκαν οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ που έχει δώσει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) που αφορούν τον μηδενισμό των ελλειμμάτων του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργό Αγοράς) και έχουν τεθεί ως προαπαιτούμενο από την τρόικα για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των ρυθμίσεων αφορά την αγορά των φωτοβολταϊκών που αποτελεί βασικό τροφοδότη των ελλειμμάτων. Προβλέπεται αύξηση της έκτακτης εισφοράς για όλες τις κατηγορίες φωτοβολταϊκών πλην των οικιακών και των αγροτικών. Για τα τελευταία η πρόβλεψη για αύξηση της εισφοράς αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή. Συγκεκριμένα η έκτακτη εισφορά για φωτοβολταϊκά που τέθηκαν σε λειτουργία μετά την 1/1/2012 και είχαν την υψηλή εγγυημένη τιμή που ίσχυε μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2012, από 30% αυξάνεται στο 37%.

Για φωτοβολταϊκά που τέθηκαν σε λειτουργία μετά την 1/1/2012 με εγγυημένη τιμή του διαστήματος Φεβρουαρίου-Αυγούστου 2012 η έκτακτη εισφορά από 27% αυξάνεται στο 34%. Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που θα μπουν στο σύστημα μετά την 1η Ιουλίου 2013 και οι οποίες είχαν εξαιρεθεί στην προηγούμενη ρύθμιση ορίζεται εισφορά 40% και 42% αντίστοιχα ανάλογα με το πότε συνδέθηκαν στο σύστημα.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης αναστολή σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΛΑΓΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή Δικτύου) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η αναστολή δεν αφορά τα οικιακά φωτοβολταϊκά (στέγες) αλλά και τα φωτοβολταϊκά σε κτίρια. Από την αναστολή σύναψης συμβάσεων πώλησης εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης.

Με στόχο την απεμπλοκή της χωρητικότητας των δικτύων από έργα που καθυστερούν υπερβολικά, το πολυνομοσχέδιο θεσμοθετεί για πρώτη φορά την κατάθεση εγγυητικής επιστολής για όλες τις κατηγορίες ΑΠΕ. Η διάρκειά της θα είναι κατ’ ελάχιστον διετής και μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσης του έργου. το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε μεγαβάτ (MW), σε 60.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος έως και 1 MW, μειούμενου αναλογικά για ισχύ μικρότερη του 1 MW, σε 30.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 1 MW έως και 10 MW, σε 20.000 ευρώ για το τμήμα της ισχύος από 10 MW ώς και 100 MW και 10.000 για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100 MW. Η εγγυητική επιστολή δύναται να επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του σε περίπτωση που ο σταθμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω απόρριψης του αιτήματος από την αρμόδια αρχή.

Για πρώτη φορά επίσης θεσπίζεται ετήσιο τέλος διακράτησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ (Συμπαραγωγής και Θερμότητας). Θα πρέπει να καταβάλουν εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στο ΛΑΓΗΕ ετήσιο τέλος ύψους 1.000 ευρώ ανά μεγαβάτ. Το ύψος του τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ και με ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ ανά μεγαβάτ. Ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης για την καταβολή διαχειριστικής αμοιβής υπέρ του αρμόδιου διαχειριστή για την εξέταση των αιτημάτων για χορήγηση άδειας προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.