ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εσωτερικών: Παιδικές χαρές μόνο με πιστοποιητικά

Δημοσίευση 16 Ιουλίου 2014, 18:43 / Ανανεώθηκε 16 Ιουλίου 2014, 19:16
Υπουργείο Εσωτερικών: Παιδικές χαρές μόνο με πιστοποιητικά
Facebook Twitter Whatsapp

Οι προδιαγραφές των παιδικών χαρών όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών καθορίζονται σε υπουργική απόφαση για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. 

Οι προδιαγραφές των παιδικών χαρών όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών καθορίζονται σε υπουργική απόφαση για την οργάνωση και τη λειτουργία τους. 

Στην απόφαση του υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται με σαφήνεια η ευθύνη του κατασκευαστή των παιχνιδιών και η απαραίτητη ύπαρξη πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου για τον εξοπλισμό. 

 Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση συγκρότησης και λειτουργίας Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών. 

Πλέον, για να κατασκευάσει ένας δήμος παιδική χαρά, είναι απαραίτητη η ύπαρξη πιστοποιητικού λειτουργίας.

Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες παιδικές χαρές, για τους εξοπλισμούς που έχουν εγκατασταθεί μετά τον Νοέμβριο του 1998, εφαρμόζονται τα πρότυπα που ίσχυαν κατά τον χρόνο της εγκατάστασής τους. 

Για εξοπλισμούς για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος εγκατάστασης, ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά στοιχεία, ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις.