ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΚΑ: «Καμπάνες» για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Δημοσίευση 22 Ιουλίου 2014, 17:15 / Ανανεώθηκε 22 Ιουλίου 2014, 17:15
ΥΠΕΚΑ: «Καμπάνες» για περιβαλλοντικές παραβάσεις
Facebook Twitter Whatsapp

Την απόφαση για επιβολή προστίμων, συνολικού ύψους 373.450 ευρώ σε 12 μονάδες για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας Υδάτων, δρ. Κωνσταντίνος Τριάντης.

Την απόφαση για επιβολή προστίμων, συνολικού ύψους 373.450 ευρώ, σε 12 μονάδες για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας Υδάτων, δρ. Κωνσταντίνος Τριάντης, ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Μεταξύ των μονάδων περιλαμβάνονται επιχείρηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), επιχείρηση σκραπ, επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, επιχείρηση ανακύκλωσης, υγειονομική μονάδα, επιχείρηση οικοδομικών υλικών, βιομηχανία αλουμινίου, κεραμοποιία, δήμος (ΟΤΑ), δύο χειροτροφικές επιχειρήσεις και μία κονσερβοποιία.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων από επιθεωρητές περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου και μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.