ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ: Έτσι θα πληρωθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι

Δημοσίευση 23 Ιουλίου 2014, 18:43 / Ανανεώθηκε 23 Ιουλίου 2014, 18:43
ΔΣΑ: Έτσι θα πληρωθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι
Facebook Twitter Whatsapp

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πληρωθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στις πρόσφατες εκλογές, γνωστοποίησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με επείγουσα ανακοίνωσή του.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να πληρωθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στις πρόσφατες εκλογές, γνωστοποίησε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, με επείγουσα ανακοίνωσή του.

Οι ενέργειες αφορούν αντιπρόσωπους δικαστικής Αρχής και αναπληρωτές, γραμματείς και διερμηνείς εφορευτικών επιτροπών που συμμετείχαν στις διπλές εκλογές της 18ης και της 25ης Μαΐου 2014 και δεν έχουν ακόμη πληρωθεί.

Οι ενέργειες αυτές συμφωνήθηκαν μεταξύ των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και του Συλλόγου.

Όπως αναφέρει ο ΔΣΑ, εκκρεμεί η πληρωμή 1.200 δικαιούχων (έφοροι- δικαστικοί αντιπρόσωποι, αναπληρωτές αυτών- γραμματείς) οι οποίοι, δικαιούνται πληρωμής, δεν έχουν συμπληρώσει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους στη σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ.

Οι δικαιούχοι αυτοί, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, εφόσον συμπληρώσουν το ΙΒΑΝ, «θα πληρωθούν άμεσα με πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό τους».

Παράλληλα, όσοι δικαιούχοι αποζημίωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μεν το ΙΒΑΝ, αλλά δεν έχουν ακόμα πληρωθεί καθόλου, πρέπει να υποβάλουν με FAX ή e-mail τα κάτωθι δικαιολογητικά (συμπληρώνοντας ευκρινώς και υποχρεωτικά σε κάθε έντυπο τον ΑΦΜ τους, την εκλογική περιφέρεια και το εκλογικό τμήμα στο οποίο άσκησαν τα καθήκοντά τους):

I. Οι τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντά τους και τις δύο Κυριακές θα υποβάλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (και για τις δύο Κυριακές).

II. Οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι δεν άσκησαν καθήκοντα τακτικού δικαστικού αντιπροσώπου θα υποβάλουν τη βεβαίωση του οικείου εφόρου, στην οποία αναφέρονται οι ημέρες που είχαν τεθεί στη διάθεσή του. Εξυπακούεται ότι οι εν λόγω δικαιούχοι δεν αναγράφουν στα δικαιολογητικά που θα αποστείλουν εκλογικό τμήμα.

III. Οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι που άσκησαν καθήκοντα τακτικού αντιπροσώπου θα υποβάλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (για όσες Κυριακές άσκησαν καθήκοντα τακτικού αντιπροσώπου) και το έγγραφο διορισμού τους από τον έφορο στο οικείο εκλογικό τμήμα.

IV. Οι γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και οι διερμηνείς θα υποβάλουν τις εκδοθείσες από την εφορευτική επιτροπή ή από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής Αρχής βεβαιώσεις εκτέλεσης των καθηκόντων τους (μία για κάθε Κυριακή).

Διευκρινίζεται ότι όσοι άσκησαν καθήκοντα μόνο μία από τις δύο Κυριακές θα υποβάλουν τη σχετική βεβαίωση για την αντίστοιχη ημέρα ψηφοφορίας και μόνο.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει ή με FAX ή με e-mail.

Η αποστολή με FAX θα γίνει στους αριθμούς:

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2: 213 136 1611

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4: 213 136 1618

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6: 213 136 1620

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8: 213 136 1637

Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0: 213 136 1649

Με email μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση [email protected], αφού προηγούμενα γίνει σάρωση (σκανάρισμα) των σχετικών δικαιολογητικών.