ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΑΠ: Ολοκληρωμένη στρατηγική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Δημοσίευση 21 Ιουνίου 2017, 12:29 / Ανανεώθηκε 21 Ιουνίου 2017, 12:29
ΟΠΑΠ: Ολοκληρωμένη στρατηγική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι
Facebook Twitter Whatsapp

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΟΠΑΠ. 

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής του ΟΠΑΠ. Η εταιρεία διαχειρίζεται υπεύθυνα κάθε πτυχή της δραστηριότητας της και έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που παρέχει αξιόπιστη εμπειρία σε όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας τους.

Η ολοκληρωμένη στρατηγική του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι περιλαμβάνει σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που καλύπτουν 10 κύριους άξονες. Αυτή υλοποιείται βάσει αυστηρών κανόνων και δεσμεύσεων που έχουν θεσπισθεί από την εταιρεία και αντικατοπτρίζουν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στο πλαίσιο που έχει προσδιορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Λοταριών (WLA – World Lottery Association).

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική του για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, ο ΟΠΑΠ ανέπτυξε μια νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού κοινού «Έξω από τις γραμμές δεν υπάρχει παιχνίδι». Αυτή εστιάζει στους δύο βασικούς κανόνες του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, που αφορούν στη λελογισμένη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και στα ηλικιακά όρια συμμετοχής. Συγκεκριμένα: 

  • «Δεν ξεπερνάς τα όρια»
  • «Δεν παίζεις αν είσαι κάτω των 18»

Δείτε το video:  

Η στρατηγική προσέγγιση του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Οι 10 περιοχές στις οποίες εστιάζει η στρατηγική του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι:
 
•                    Έρευνα: Ο ΟΠΑΠ υποστηρίζει ανεξάρτητες έρευνες και συνέδρια σχετικά με τα τυχερά παίγνια και  αξιοποιεί τα ερευνητικά ευρήματα για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης. 
•                    Εργαζόμενοι: Ο ΟΠΑΠ υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων του γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι, εξασφαλίζοντας ότι έχουν όλα τα εφόδια για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών.
•                    Υπεύθυνο Δίκτυο Πωλήσεων: Ο ΟΠΑΠ εκπαιδεύει και στηρίζει το δίκτυό του, βοηθώντας τους πράκτορες και τους συνεργάτες του να εφαρμόζουν τις αρχές και τους κανόνες του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και να υποστηρίζουν αντίστοιχα τους πελάτες τους. Παράλληλα, υπάρχει διαρκής επικοινωνία με το δίκτυο και έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα αυστηρό πλαίσιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσής του στους κανόνες αυτούς.   
•                    Σχεδιασμός Παιχνιδιών: Ο ΟΠΑΠ ενσωματώνει τα μηνύματα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού σε όλα τα προϊόντα του, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παικτών. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί που στοχεύουν στην προστασία των παικτών. Στα διαδικτυακά παιχνίδια, η εταιρεία έχει αναπτύξει διαδικτυακά εργαλεία (π.χ. αυτοπεριορισμού) και επικοινωνεί συνεχώς την απαγόρευση συμμετοχής ανηλίκων. Για τα παιχνίδια Play έχει υιοθετηθεί σειρά διεθνών βέλτιστων πρακτικών Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όπως η ατομική κάρτα παίκτη, ο αυτοαποκλεισμός κ.ά. 
•                    Εκπαίδευση Παικτών: Δέσμευση του ΟΠΑΠ είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα παιχνίδια του, μέσα απ’ όλα τα διαθέσιμα κανάλια, ώστε οι παίκτες να μπορούν να αποφασίσουν αν και πώς θα συμμετάσχουν. Βασική προτεραιότητα είναι η καλλιέργεια υπεύθυνων συμπεριφορών και η προστασία των ανηλίκων και των λοιπών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
•                    Διαδικτυακά Παιχνίδια: Ο ΟΠΑΠ έχει υιοθετήσει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για το Υπεύθυνο Παιχνίδι στο Διαδίκτυο όπως: σύστημα επαλήθευσης ηλικίας και ταυτότητας, επιλογές αυτοαποκλεισμού παικτών κ.ά.
•                    Διαφήμιση και Μάρκετινγκ: Η εμπορική επικοινωνία του ΟΠΑΠ ακολουθεί ένα αυστηρό πλαίσιο με στόχο να μην ενθαρρύνει την υπέρμετρη ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και να υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε αυτά.
•                    Στήριξη Παικτών: Ο ΟΠΑΠ υποστηρίζει όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της υπέρμετρης ενασχόλησης με τα παιχνίδια και παράλληλα επενδύει στην πρόληψη. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΑΠ συνεργάζεται με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ) για τη λειτουργία της γραμμής στήριξης 1114, καθώς και τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού», για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης «Youth Power».
•                    Αναφορές και Μελέτες: Ο ΟΠΑΠ ακολουθεί μια ολοκληρωμένη και διαφανή προσέγγιση για την ανάπτυξη εκθέσεων και απολογισμών, μέσα από τους οποίους παρακολουθεί την πρόοδό του και εντοπίζει νέες ευκαιρίες, με βάση τα πρότυπα διεθνών οργανισμών (European Lotteries και World Lotteries Association ).
•                    Δέσμευση Κοινωνικών Εταίρων: Ο ΟΠΑΠ αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με βασικούς κοινωνικούς εταίρους (π.χ. ακαδημαϊκά ιδρύματα, ΜΚΟ, κέντρα θεραπείας), με στόχο τον ανοικτό διάλογο, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη βελτίωση και ενίσχυση των πρακτικών και πολιτικών για το Υπεύθυνο Παιχνίδι. 

Το στρατηγικό πλαίσιο του ΟΠΑΠ έχει αναγνωριστεί και πιστοποιηθεί από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. είναι οι μονές ελληνικές εταιρείες με πιστοποίηση Επιπέδου 3 -με το Επίπεδο 4 να είναι το υψηλότερο-, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία των καταναλωτών και τη λειτουργία τους ως οργανισμοί – πρότυπο για τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα.
 
Αναλυτικές πληροφορίες για το υπεύθυνο παιχνίδι θα βρείτε στο:
 
https://somethingbetter.gr/our-commitment/