ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πιστοποίηση στον τομέα της ναυτιλίας

Δημοσίευση 5 Ιουλίου 2017, 01:01 / Ανανεώθηκε 4 Ιουλίου 2017, 10:38
Νέα πιστοποίηση στον τομέα της ναυτιλίας
Facebook Twitter Whatsapp

«Τα ειδικά σχέδια παρακολούθησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των υπόχρεων πλοίων πρέπει να υποβληθούν για επαλήθευση έως τις 31 Αυγούστου 2017, ώστε να τηρηθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η ΕΕ και να αποφευχθεί ο μελλοντικός κίνδυνος προστίμων για πλοία ή ακόμη και προβλήματα κατά την προσέγγιση λιμανιών της ΕΕ ή άλλων κρατών».

«Τα ειδικά σχέδια παρακολούθησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των υπόχρεων πλοίων πρέπει να υποβληθούν για επαλήθευση έως τις 31 Αυγούστου 2017, ώστε να τηρηθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η ΕΕ και να αποφευχθεί ο μελλοντικός κίνδυνος προστίμων για πλοία ή ακόμη και προβλήματα κατά την προσέγγιση λιμανιών της ΕΕ ή άλλων κρατών».

Αυτό υπενθύμισε ο γενικός διευθυντής της Eurocert Γιάννης Καραγιάννης με αφορμή τη νέα πιστοποίηση της Eurocert για τον κλάδο της ναυτιλίας.
Η Eurocert, είναι Ελληνικός φορέας πιστοποίησης, διαθέτει τη σχετική διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την επαλήθευση των σχεδίων παρακολούθησης των υπόχρεων ναυτιλιακών εταιρειών αναφορικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των πλοίων τους. Η επαλήθευση για το MRV (Monitoring, Reporting & Verification) απορρέει από τον κανονισμό της ΕΕ 2015/757 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2015 και καθορίζει τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου που προέρχονται από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία, εισέρχεται στο χώρο της ναυτιλίας αρχικά με την επαλήθευση των σχεδίων παρακολούθησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (PhaseI) και στη συνέχεια με την επαλήθευση των ετήσιων εκθέσεων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (PhaseII). Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με νηογνώμονες σε παγκόσμιο επίπεδο για την επαλήθευση σχεδίων παρακολούθησης και εκθέσεων εκπομπών πλοίων, τα οποία έχουν καταταχθεί από αυτούς.