ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την ελληνική πρόταση προς την ΕΕ για την άρση του lockdown στον Τουρισμό

Δημοσίευση 12 Μαΐου 2020, 16:00 / Ανανεώθηκε 12 Μαΐου 2020, 16:56
Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την ελληνική πρόταση προς την ΕΕ για την άρση του lockdown στον Τουρισμό
Photo: Intime
Facebook Twitter Whatsapp

Τι προβλέπει η πρόταση που κατέθεσε η Ελλάδα στην Κομισιόν για το άνοιγμα του Τουρισμού. Τι θα γίνει με τις πτήσεις, τα πρωτόκολλα ασφαλείας και το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιορισμών.

Την πρότασή της στην Κομισιόν κατέθεσε η Ελλάδα όσον αφορά στην άρση των μέτρων σχετικά με τα σύνορα, ζητώντας ουσιαστικά το άνοιγμά του από τα μέσα Ιουνίου.

Η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει αναλυτικά προτάσεις για τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Επίσης περιλαμβάνει προτάσεις για υιοθέτηση πρωτοκόλλων ασφαλείας, καθώς επίσης για την υιοθέτηση πιστοποιητικού αντισωμάτων.

Ολόκληρη η Ελληνική πρόταση για το άνοιγμα του τουρισμού:

Το παγκόσμιο ξέσπασμα του COVID-19 επηρέασε ριζικά τις ζωές των Ευρωπαίων και ο τουρισμός έχει πληγεί περισσότερο από όλους τους μεγάλους οικονομικούς τομείς. Η τουριστική αγορά της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 40% της παγκόσμιας βιομηχανίας και συνεισφέρει περίπου το 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και το 12% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έμμεση προστιθέμενη αξία και η απασχόληση.

Η αβεβαιότητα είναι ο κύριος παράγοντας που καθιστά τον τουρισμό ευάλωτο. Η απάντησή μας πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα σχετικά με τον τρόπο επανεκκίνησης του τουρισμού, με συντονισμένο τρόπο. Η αξιόπιστη ενημέρωση και η αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική είναι πιο σημαντικές από ποτέ, τόσο για τους τουρίστες όσο και για την τουριστική βιομηχανία. Ενώ η καταπολέμηση της πανδημίας παραμένει προτεραιότητα, τα μέτρα υγείας πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο περιττός αντίκτυπο στα διασυνοριακά ταξίδια.

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις κοινές προσεγγίσεις και αρχές για την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής επανεκκίνησης της τουριστικής βιομηχανίας. Οι προτάσεις υπόκεινται σε συνέχιση των τρεχουσών φθίνουσας τάσης του ιού στην ΕΕ, εξαρτώνται από μια βιώσιμη καθοδική πορεία και πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά στο πλαίσιο της εξελισσόμενης πανδημικής κατάστασης.

1. Η ενιαία αγορά παραμένει το θεμέλιο της ένωσής μας. Χωρίς ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων και κεφαλαίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και το αδιαίρετο των τεσσάρων ελευθεριών, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές.

2. Τα θεμέλια για την επίτευξη της επανεκκίνησης του τουρισμού πρέπει να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή. Στόχος μας είναι να εργαστούμε για το άνοιγμα των ταξιδιών μεταξύ των χωρών της ΕΕ έως τις 15 Ιουνίου, όπου είναι δυνατόν. Αυτές οι ροές πρέπει να επανεκκινήσουν με τρόπο που εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση όλων των κρατών μελών, με συνεπή δέσμευση για την αποτροπή τυχόν προκατάληψης εθνικότητας στα πρωτόκολλα ταξιδιού. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς στην περίπτωση των τουριστικών υπηρεσιών.

3. Δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση ή διαφοροποίηση των μέσων μεταφοράς. Μέσα μεταφοράς οδικώς, αεροπορικώς, σιδηροδρομικά ή ακτοπλοϊκά πρέπει να ανοίξουν ξανά ταυτόχρονα και με αναλογικά πρωτόκολλα ασφάλειας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε πιο απομακρυσμένα κράτη μέλη της Ένωσης μας να μείνουν πίσω. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και πρόσβαση στα ταξίδια, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευση ή τον προορισμό τους.

4. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ταξίδια πρέπει να στοχεύουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, χωρίς να αποθαρρύνουν τον τουρισμό. Θα μπορούσαν να προβλεφθούν τα ακόλουθα:

• Πριν το ταξίδι.

- Σε αρχικό στάδιο, μια κοινή κατανόηση πρέπει ιδανικά να επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ για προετοιμασίες πριν από το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης έγκυρης δοκιμής PCR ή αντισωμάτων [τεστ για κορωνοϊό] το πολύ 72 ώρες πριν από το ταξίδι. Γενικότερα, οι ικανότητες και οι διαδικασίες δοκιμών θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω σε όλα τα κράτη μέλη με την υποστήριξη της κοινοτικής χρηματοδότησης.

- Εναλλακτικά, δεν απαιτούνται δοκιμές PCR ή αντισωμάτων για ταξίδια μεταξύ περιοχών / όπου υπάρχουν σαφείς και επίμονες ενδείξεις ότι η πανδημία του κορωνοϊού είναι υπό έλεγχο [ζώνες ασφαλείας].

- Ένας κατάλογος διαπιστευμένων δοκιμών συμφωνείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και παρέχεται στις εθνικές αρχές. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να καταχωρούνται με τη μορφή έντυπου ή ψηφιακού πιστοποιητικού [πιστοποιητικό αντισωμάτων] με εναρμονισμένο περιεχόμενο που θα αναγνωρίζεται αμέσως από τις αρχές όλων των κρατών μελών. Μια κοινή στρατηγική επικοινωνίας είναι σημαντική για την ενημέρωση των πιθανών τουριστών για το πού και υπό ποιες συνθήκες μπορούν να γίνουν αυτά τα τεστ.

- Θα πρέπει να παρέχεται ευελιξία σε πιθανούς ταξιδιώτες σχετικά με την κράτηση ταξιδιού και διαμονής. Η πολιτική αποζημίωσης / επιστροφής χρημάτων για όσους δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω αλλαγής της τελευταίας στιγμής στις συνθήκες στο κράτος μέλος προέλευσης ή προορισμού ή επειδή έχουν δοκιμαστεί θετικά στον κορωνοϊό θα πρέπει επίσης να συζητηθεί και να συμφωνηθεί.

- Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και ο κίνδυνος μόλυνσης, δεν θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να απαιτείται η διενέργεια τεστ στα αεροδρόμια.

- Η χώρα προορισμού χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ενημερώσει εκ των προτέρων τους πιθανούς τουρίστες για τα πρωτόκολλα που έχει εφαρμόσει, καθώς και για εργαστηριακή έρευνα και πιθανή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τις αρχές δημόσιας υγείας.

• Στο αεροσκάφος:

- Όλα τα καθίσματα ενός αεροσκάφους μπορούν να γεμίσουν με επιβάτες, εάν μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής χρήσης μάσκας. Δεν θα υπάρχει υποχρεωτική απαίτηση να διατηρείται άδειο το μεσαίο κάθισμα, καθώς αυτό θα καθιστούσε τις πτήσεις ασύμφορες με αμφισβητήσιμα οφέλη για την υγεία.

- Δεν προβλέπεται η παροχή φαγητού ή ποτού κατά τη διάρκεια της πτήσης ή περιοδικών.

- Η χρήση μάσκας από επιβάτες και προσωπικό πτήσης είναι υποχρεωτική.

- Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με το βασικό κοινό πρωτόκολλο που θεσπίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

• Κατά την άφιξη στο σημείο προορισμού:

Υπενθυμίζονται στους ταξιδιώτες τα εγχώρια πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούν μέσω πολλών μέσων επικοινωνίας. Η χώρα - μέλος παρέχει σαφείς και διεξοδικές οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνει και με ποιον να επικοινωνήσει εάν ο ταξιδιώτης εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένης μιας αυστηρής σύστασης προς τον ταξιδιώτη να ακολουθήσει συγκεκριμένα εσωτερικά πρωτόκολλα.

Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος αναπτύσσει εσωτερικά πρωτόκολλα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ, για να διασφαλίσει:

- Ανίχνευση επαφών, δοκιμών και διαδικασιών καραντίνας σε περίπτωση θετικού ασθενούς SARS-2-CoV ή κατά τη διάρκεια μιας συνεχιζόμενης επιδημίας. Το κράτος προορισμού προσφέρει διαμονή και κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, όπου απαιτείται, για ταξιδιώτες της ΕΕ. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να παραμείνει στο και να ακολουθήσει τις οδηγίες έως ότου οι υπάλληλοι υγείας επιτρέψουν το ταξίδι επιστροφής. Το κράτος -μέλος  μπορεί να επιβάλει τοπικούς περιορισμούς ταξιδιού, όπου απαιτείται.

- Κατάλληλοι και επαρκείς κανόνες υγιεινής και υγιεινής και συμβουλές για διαμονή, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, παραλίες, σπορ, εσωτερικές μεταφορές, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, δραστηριότητες, μουσεία, πολιτισμός και όλες τις άλλες πτυχές της τουριστικής εμπειρίας. Το κράτος - μέλος αναπτύσσει επαρκείς κανόνες παρακολούθησης και επιβολής.

- Διασφάλιση κατάλληλων τεστ για τον κορωνοϊό και παροχής υγειονομικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές.

- Σε περίπτωση μεγάλης επιδημίας, διαθεσιμότητα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κοινοτικής βοήθειας για τον επαναπατρισμό υπηκόων της ΕΕ από τη χώρα υποδοχής.

• Επιστροφή

Η αρχή και ο προορισμός που υιοθετούν τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν κοινές και αμοιβαίες οδηγίες για τη θεραπεία των ταξιδιωτών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καραντίνες ή άλλες δυσανάλογες ή ανασταλτικές απαιτήσεις κατά την επιστροφή στο κράτος μέλος προέλευσης.

5. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβλέψει την ανάπτυξη μιας κοινής εργαλειοθήκης για διαλειτουργικές εφαρμογές εθελοντικής ανίχνευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με ισχυρή τήρηση της ιδιωτικής ζωής και ασφαλή αποθήκευση πληροφοριών, σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR . Γενικότερα, οι ικανότητες και οι διαδικασίες δοκιμών θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω σε όλα τα κράτη μέλη με την υποστήριξη της κοινοτικής χρηματοδότησης. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθούν φιλικές προς το χρήστη πλατφόρμες πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ για την ενημέρωση δυνητικών τουριστών, όπου κάθε κράτος μέλος θα καταχωρίσει τις εθνικές του διαδικασίες και απαιτήσεις.

6. Εάν σε ένα κράτος – μέλος παρατηρηθεί μετάδοση στην κοινότητα, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως άλλα κράτη - μέλη σχετικά με τις λεπτομέρειες της επιδημίας και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν. Σε αυτή τη βάση, άλλα κράτη μέλη μπορούν να αναστείλουν προσωρινά τα ταξίδια προς και από συγκεκριμένα κράτη μέλη, ή συγκεκριμένες περιοχές των κρατών μελών, ή να επιβάλουν πρόσθετους περιορισμούς ή κανόνες, εάν υπάρχουν αποδεδειγμένα αποδεικτικά στοιχεία για σημαντική εμφάνιση νέων κρουσμάτων Covid-19, βάσει ενημερώσεων του ECDC και εκτίμηση κινδύνου (όπου είναι διαθέσιμα). Αυτή η ευελιξία πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία διαφάνεια και αλληλεγγύη, χωρίς καταχρήσεις ή διακριτική μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών.

7. Το παραπάνω πλαίσιο για την αποκατάσταση των ταξιδιών εντός της ΕΕ θα χρησιμεύσει επίσης ως κατάλληλη βάση για την αποκατάσταση των ταξιδιών μεταξύ χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η ΕΕ πρέπει να συμμετάσχει το συντομότερο δυνατό σε συζητήσεις με εταίρους τρίτων χωρών. Η είσοδος τουριστών από χώρες εκτός ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, ιδανικά μεταξύ του ευρύτερου πλαισίου που συμφωνήθηκε από την ΕΕ των 27 βάσει των συστάσεων και των πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχονται από τις διπλωματικές αποστολές της ΕΕ και των κρατών μελών στην τρίτη χώρες.

8. Συμπέρασμα:

Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή τις βάσεις για την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας και της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και μεταξύ των κρατών μελών με εναρμονισμένο τρόπο που θα συμμορφώνεται επίσης με την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση και θα συμβάλει στην πρόληψη οποιασδήποτε ευρείας εξάπλωσης του ιού εντός η ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αρχίσει αμέσως να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του παραπάνω γενικού πλαισίου.

Αυτό θα σήμαινε επίσης την εκταμίευση των απαραίτητων κεφαλαίων, την κινητοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής του απαραίτητου εξοπλισμού δοκιμών, την αύξηση της ικανότητας και του προσωπικού των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και την ταχεία κατανόηση των εναρμονισμένων πρωτοκόλλων και διαδικασιών για όλους τους τρόπους ταξιδιού χωρίς διακρίσεις.

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις