ΕΛΛΑΔΑ

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ελλάδα σε απόλυτους αριθμούς (Γραφήματα)

Δημοσίευση 7 Σεπτεμβρίου 2020, 11:00 / Ανανεώθηκε 7 Σεπτεμβρίου 2020, 11:07
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ελλάδα σε απόλυτους αριθμούς (Γραφήματα)
Photo: Intime
Facebook Twitter Whatsapp

Δείτε τα ποσοτικά στοιχεία για τη διαμονή των ασυνόδευτων ανήλικων στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2020.

Σε ποσοστό 42% αυξήθηκε κατά τη διάρκεια ενός έτους (Δεκέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2019) ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων, σύμφωνα με τα στατιστικά του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 κλείνει με έναν εκτιμώμενο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων που αγγίζει τα 5.301 ενώ ο ύψιστος αριθμός των ασυνόδευτων παιδιών καταγράφεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου του 2020 με τον αριθμό να φθάνει στα 5.424 παιδιά.

Ακριβώς από το δεύτερο δεκαπενθήμερο και έπειτα έως και σήμερα, καταγράφεται, σταδιακά, σημαντική πτώση των ασυνόδευτων παιδιών στη χώρα. Πιο αναλυτικά, μέσα σε διάστημα έξι μηνών (Φεβρουάριος 2020 – Αύγουστος 2020) καταγράφεται μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων σε ποσοστό 23%. Η μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα μας οφείλεται, αφενός στις εντατικές προσπάθειες της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος Εθελοντικής Μετεγκατάστασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων και αφετέρου στην ολοκλήρωση των υποθέσεων των οικογενειακών επανενώσεων ασυνόδευτων ανηλίκων με συγγενικά πρόσωπα σε κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ακολούθως, παρατίθενται αναλυτικά τα αριθμητικά δεδομένα κατατετμημένα χρονικά σε τρείς φάσεις: Νοέμβριος 2019 → Φεβρουάριος 2020 → Αύγουστος 2020.

Πληθυσμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων ανά τύπο διαμονής

Είναι εξαιρετικής σημασίας να σημειωθεί ότι παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων παρατηρείται και κορυφαία ένταση του φαινομένου υπερσυγκέντρωσης ασυνόδευτων παιδιών σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (1.746 ΑσΑν - 11/2019) καθώς και σε Αστυνομικές Αρχές υπό το καθεστώς της προστατευτικής φύλαξης (257 ΑσΑν – 11/2019, ενώ τον Μάρτιο έφτασε τα 331). Κατά τη χρονική περίοδο Νοέμβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020 παρατηρείται μια οριακή αύξηση των ασυνόδευτων ανηλίκων που διαμένουν σε Κ.Υ.Τ. της τάξης του 3%. Ωστόσο, και πάλι από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου και για το εξάμηνο που ακολουθεί, ήτοι έως και τον Αύγουστο του 2020, παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση του αριθμού των ασυνόδευτων παιδιών που διαμένουν σε Κ.Υ.Τ., μείωση που αγγίζει το 54%.

Κατά την περίοδο αναφοράς των τριών φάσεων, παρατίθενται αναλυτικά ο πληθυσμός των ασυνόδευτων ανηλίκων ανά τύπο διαμονής

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μειώθηκε κατά 960 παιδιά (ποσοστό 54%) στο διάστημα του εξαμήνου Φεβρουάριος – Αύγουστος 2020. Τα ασυνόδευτα αυτά παιδιά, τοποθετήθηκαν σε δομές φιλοξενίας είτε μεταφέρθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελοντικής Μετεγκατάστασης ή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα παρατίθενται τα ποσοστά των ασυνόδευτων παιδιών ανά τύπο μετακίνησης.

Ανάπτυξη θέσεων σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων, ήδη από τη σύστασή της τον Μάρτιο του 2020, δυνάμει του π.δ 18/2020 (Α΄34), έθεσε ως ύψιστη στρατηγική προτεραιότητα τους ασυνόδευτους ανηλίκους που βρίσκονται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, καθώς και εκείνους που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης, λαμβάνοντας σειρά πρωτοβουλιών. Πιο συγκεκριμένα, ως στρατηγική άμεσης βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να εξασφαλίσει επιπλέον θέσεις σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας.

Η προσπάθεια αυτή διαφαίνεται από το γεγονός αύξησης των θέσεων που αποδίδουν οι δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας σε ποσοστό 30% κατά την περίοδο αναφοράς (Νοέμβριος 2019 – Αύγουστος 2020).

Ακολούθως, παρατίθενται αναλυτικά τα αριθμητικά δεδομένα κατατετμημένα χρονικά σε τρείς φάσεις: Νοέμβριος 2019 → Φεβρουάριος 2020 → Αύγουστος 2020.

Παρατηρήσεις:

1. Ειδικότερα σε σχέση με τις θέσεις σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας, αξίζει να αναφερθεί ότι η χώρα μας είχε ως στόχο εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια να πιάσει τον αριθμό των 2000 θέσεων σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας (διαμερίσματα και ξενώνες).

30/11/2019 είχαμε 1376 θέσεις μακροχρόνιας φιλοξενίας. Από αυτές, οι 1276 ήταν σε ξενώνες και μόλις 100 σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης (SILs).

Σήμερα έχουμε 1783 θέσεις εκ των οποίων οι 1599 είναι σε ξενώνες και οι 184 σε διαμερίσματα. Όμως: έχουν ήδη κατατεθεί και αξιολογηθεί άλλες 339 θέσεις σε ξενώνες και αναμένουμε την έκτακτη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω EMAS για να μπορέσουν και αυτές οι θέσεις να περάσουν επίσημα στο σύστημα.

Ο συνολικός αριθμός των νέων θέσεων δηλαδή που έχουν αναπτυχθεί σε ξενώνες αυτούς τους μήνες (Νοεμ 2019-Αυγ 2020) είναι: 662.

2. Σε ό,τι αφορά στα SILs, όλες οι θέσεις κατά το παρελθόν ήταν εκτός AMIF, με χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς. Αυτό που καταφέραμε για πρώτη φορά στη χώρα μας (αναπτύσσοντας νέο implementation mechanism σε συνεργασία με τον ΔΟΜ και αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που είχαν οι οργανώσεις σε θεσμικό επίπεδο) είναι και να αυξήσουμε τις θέσεις στα SILs και να είναι όλες χρηματοδοτούμενες από το AMIF.

Αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί ήδη 360 θέσεις σε SILs (που θα φανούν στο σύστημα του ΕΚΚΑ το αμέσως επόμενο διάστημα) και μέχρι τέλος του έτους θα ενταχθούν ακόμα 160, σύνολο 520.

Η χώρα μας έχει εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια τον στόχο να πιάσει τις 500 θέσεις σε SILs χρηματοδοτούμενες από το AMIF, όπως είχε συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πλέον το καταφέραμε και αυτό, μέσα σε λίγους μήνες (αν λάβει κάποιος υπόψη ότι η ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων μου στο ΥΜΑ ήταν 20/02).

Συνολικά δηλαδή, σε SILs και ξενώνες έχουμε δημιουργήσει 1182 θέσεις, αριθμό ρεκόρ για τα δεδομένα της χώρας μας (η ποσοστιαία αύξηση σε θέσεις μακροχρόνιας φιλοξενίας είναι μεγαλύτερη από το 30% που αναφέρεται στο παρόν σημείωμα, αλλά προτιμήσαμε να το αφήσουμε έτσι, συμπεριλαμβάνοντας μόνο τις θέσεις που έχουν ήδη περάσει στο σύστημα).

3. Έχουμε εκπονήσει σε συνεργασία με Δήμους ανά τη χώρα, σχέδιο ένταξης που εστιάζει στα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε κοινότητας και λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά ανεργίας στον τοπικό πληθυσμό, επιχειρώντας να συνταιριάξουμε νέες θέσεις για Έλληνες πολίτες και νέες θέσεις εργασίας για ασυνόδευτους ανηλίκους πλησίον ενηλικίωσης (16+). Στόχος είναι να πετύχουμε αναλογία 2:1 (2 θέσεις για Έλληνες πολίτες/1 για ΑσΑΝ 16+). Επιπλέον, τα σχέδια ένταξης έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, εστιάζοντας στην ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας.

4. Θεσπίσαμε νέα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ανηλικότητας με την ΚΥΑ η οποία ενσωματώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες του EASO και άλλων διεθνών φορέων και βάζει τέλος στην παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑσΑΝ αλλά και την ανομοιογένεια στη διαδικασία προσδιορισμού. Βρισκόμαστε ήδη σε φάση υλοποίησης των προπαρασκευαστικών ενεργειών που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας προσδιορισμού της ηλικίας και διαπίστωσης της ανηλικότητας.

5. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΔΕΝ ανταποκρίθηκε με ταχύτητα ούτε στο αίτημα μας για χρηματοδότηση θέσεων σε δομές προσωρινής φιλοξενίας ώστε να στεγάσουμε εκεί τα παιδιά που βρίσκονται σε κράτηση, ούτε για χρηματοδότηση επιπλέον θέσεων ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση μεταφορά ΟΛΩΝ των παιδιών από τα ΚΥΤ των νήσων. Αυτό το καταφέραμε με πολύ κόπο, βασιζόμενοι μόνο στις θέσεις που είχαμε διαθέσιμες. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρ’ όλα αυτά, από τις 1783 θέσεις που έχουμε διαθέσιμες σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας, κατειλημμένες είναι οι 1550. Που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα 233 θέσεις κενές και θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε εκεί τα παιδιά που βρίσκονται σε κράτηση. Ο λόγος που δε μπορεί να συμβεί, είναι ότι η αρμοδιότητα για τη διαχείριση των αιτημάτων στέγασης έχει παραμείνει στο ΕΚΚΑ (παρ’ όλο που ο νόμος 4686/2020 τη μεταφέρει στην ΕΓ), γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη δουλειά μας όλο αυτό το διάστημα.

6. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας, υπάρχει συστηματική διαδικασία εντοπισμού & ταυτοποίησης των παιδιών που καταγράφονται ως «άστεγα» και σε «επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης» από το ΕΚΚΑ. Μιλάμε για έναν αριθμό περί τα 1000 ΑσΑΝ τα οποία αναφέρονταν από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες συχνά, ως «χαμένα». Η διαδικασία εντοπισμού και ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποια από αυτά έχουν ήδη εντοπιστεί (περίπου 150) και θα προτεραιοποιηθούν για μετεγκατάσταση. Εκείνα για τα οποία θα έχουμε τη βεβαιότητα ότι έχουν φύγει από τη χώρα, θα διαγραφούν από την αντίστοιχη λίστα, ώστε η χώρα μας να μην καταγράφει πια αυτό το υψηλό ποσοστό σε εκκρεμότητα και να αυξήσουμε την αξιοπιστία των στοιχείων που διαθέτει η χώρα μας.

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις