ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο στο Newpost: Ο εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος απαντά στους αναγνώστες – Πώς θα στέλνετε τις ερωτήσεις

Δημοσίευση 16 Απριλίου 2021, 15:00 / Ανανεώθηκε 16 Απριλίου 2021, 15:50
Μόνο στο Newpost: Ο εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος απαντά στους αναγνώστες – Πώς θα στέλνετε τις ερωτήσεις
Facebook Twitter Whatsapp

Κάθε Παρασκευή θα αναρτώνται οι απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα του Δρ. Γιώργου Κουτσούκου που είναι Εργατολόγος-Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με πολυετή εξειδίκευση στο χειρισμό θεμάτων Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού δικαίου.

Το newpost.gr εγκαινιάζει μια νέα ενότητα με τον γνωστό εργατολόγο Δρ. Γιώργο Ι. Κουτσούκο να απαντά σε όλα τα ερωτήματα των αναγνωστών του για τις νέες εργασιακές συνθήκες και όλα τα ασφαλιστικά θέματα που τους απασχολούν. Κάθε Παρασκευή θα αναρτώνται οι απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα του Δρ. Γιώργου Κουτσούκου που είναι Εργατολόγος-Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με πολυετή εξειδίκευση στο χειρισμό θεμάτων Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού δικαίου.

Τα δικά σας ερωτήματα μπορείτε να τα στέλνετε στο info@newpost.gr, με θέμα του e-mail «εργασιακά – ασφαλιστικά – Κουτσούκος».

Ποιος είναι ο Γιώργος Κουτσούκος

Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Κουτσούκος είναι Εργατολόγος-Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με πολυετή εξειδίκευση στο χειρισμό θεμάτων Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού δικαίου, με έμφαση στη συμβουλευτική φυσικών προσώπων ως προς τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τη διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής τους διαδικασίας, αλλά και στην καθοδήγηση Εταιρειών/Επιχειρήσεων ως προς τη διαχείριση των Ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2003. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με τιμητική διάκριση στο Τμήμα Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Διδάκτωρ της Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συμμετέχει από το 2012 ως Εθνικός Εμπειρογνώμων (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1098&langId=en) στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα «FreSsCo», αναφορικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία των Εργαζομένων και το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης», σε συνέχεια της ιδιότητάς του ως Ειδικού Ερευνητού στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα «TRESS», αναφορικά με την «Εκπαίδευση και Δικτύωση στον Ευρωπαϊκό Συντονισμό των Κοινωνικοασφαλιστικών Συστημάτων» (2006-2011).

Διετέλεσε στο παρελθόν Ειδικός Ερευνητής–Συνεργάτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Equal» στην επεξεργασία του ζητήματος της Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης (2005-2007) και έχει συμμετάσχει στο έργο της Συλλογής Εθνικής Νομολογίας στο πεδίο του Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (EISS) (τίτλος συλλογής: Social Security Cases in Europe: National Courts – 2006).

Αποτέλεσε ακόμη Ερευνητικό Μέλος του Εργαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΑΥΠ).

Eπιπροσθέτως, ορίστηκε Ερευνητής για λογαριασμό του Πανεπιστημίου της Γάνδης (2005), στα πλαίσια του προγράμματος «Special» για την ανάδειξη της ανεργίας ως κοινωνικού ζητήματος (Social Security in Europe -Yves Yorens -Prof. Law Faculty Ghent University, John Ditch Prof. Northumbria University).

Τέλος, συμμετέχει από το 2004 σε διευρυμένες Ομάδες Εργασίας για τις Συντάξεις, την Απαγόρευση των Διακρίσεων και το Μεταναστευτικό δίκαιο για λογαριασμό Διεθνών Δικτύων.

Έχει συγγράψει πληθώρα άρθρων, τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες, περιοδικά (ελληνικά και διεθνή) και στο διαδίκτυο, ενώ έχει παρουσία και σε τηλεοπτικές εκπομπές για την κάλυψη θεμάτων Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού και Εργατικού Δικαίου.

Το Δικηγορικό γραφείο του Γ. Κουτσούκου

Το Δικηγορικό γραφείο του Εργατολόγου Γεωργίου Κουτσούκου παρέχει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε άτομα και επιχειρήσεις, με εξειδίκευση στους Τομείς του Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού και Εργατικού Δικαίου, ενώ παράλληλα πλαισιώνεται από συνεργάτες και ομάδα έμπειρων Φοροτεχνικών-Λογιστών-Οικονομολόγων, οι οποίοι συμβάλλουν στην επίλυση των Φορολογικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της Ασφαλιστικής και Εργατικής νομοθεσίας.

Προτεραιότητά μας είναι η χορήγηση στους πελάτες μας πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων στο Τρίπτυχο «Εργασία-Ασφάλιση-Φορολογία».

Εργατικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει:

 1. Την παροχή συμβουλευτικής και τη σύνταξη ενημερωτικών-γνωμοδοτικών σημειωμάτων για άτομα και επιχειρήσεις, αναφορικά με παντός είδους ζητήματα Εργατικού Δικαίου (π.χ νομιμότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας, ορθός υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης, διάκριση μισθωτής και ανεξάρτητης εργασίας, απασχόληση σε 1-3 εργοδότες, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 9 Ν. 4387/2016 κλπ.)
 2. Την εκπροσώπηση ατόμων και Εταιρειών/Επιχειρήσεων ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων για διάφορες παραβάσεις της Εργατικής νομοθεσίας ή κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του εργαζόμενου/εργοδότη για τη διενέργεια εργατικής διαφοράς. Στο πλαίσιο της ανωτέρω εκπροσώπησης, κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας, για λογαριασμό του πελάτη μας, αναλυτικό υπόμνημα προς υποστήριξη των απόψεών του.
 3. Την εξωδικαστική επίλυση διαφορών Εργατικού Δικαίου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων (με εξώδικες οχλήσεις, διαπραγματεύσεις κλπ.), με σκοπό την επίτευξη μιας συμβιβαστικής συμφωνίας προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών. Πολλές φορές, ένας άμεσος συμβιβασμός αποδεικνύεται στην πράξη πολύ πιο αποτελεσματικός, σε σχέση με μια άγονη και χρονοβόρα δικαστική διαδικασία..
 4. Την άσκηση όλων των προβλεπόμενων νόμιμων μέσων για την αποτελεσματική προστασία και δικαστική διεκδίκηση των εργατικών δικαιωμάτων (καταγγελία σύμβασης εργασίας, διεκδίκηση δεδουλευμένων μισθών, υπερωριών, επιδομάτων και δώρων, αποζημίωση απόλυσης, εργατικό ατύχημα κλπ.), με εκπροσώπηση των εργαζομένων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της πολιτικής δικαιοσύνης.
 5. Την ενδελεχή εξέταση των συμβάσεων εργασίας (contract template scanning) του προσωπικού της επιχείρησης και της εν γένει εργασιακής πολιτικής (labor policy) που ακολουθεί ο εργοδότης (καταγραφή υπερωριών, υποβολή πινάκων προσωπικού, καταχώρηση αλλαγών ωραρίου κλπ.), με σκοπό τον εντοπισμό πρακτικών που αντιβαίνουν στις κείμενες διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, το γραφείο μας προβαίνει στον επανασχεδιασμό των συμβάσεων εργασίας (contract redrafting) και στην υπόδειξη νομικών λύσεων/προτάσεων πλήρους συμμόρφωσης (full legal compliance) του επιχειρηματία στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Ασφαλιστικό/Συνταξιοδοτικό δίκαιο

Το Δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει:

 1. Την πλήρη καταμέτρηση των ενσήμων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και την καταγραφή του ασφαλιστικού τους ιστορικού ανά εντασσόμενο Ταμείο (π.χ Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ).
 2. Την παροχή συμβουλευτικής σε όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (Δημόσιο, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ.), σχετικά με τις προϋποθέσεις άμεσης θεμελίωσης του δικαιώματός τους σε συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, παραδίδεται στους πελάτες μας γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο παρουσιάζονται όλες οι εναλλακτικές περιπτώσεις συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ (εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης, χρήση πλασματικών ετών, αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κλπ.), ενώ ταυτοχρόνως τους παρέχεται και υπολογισμός του ύψους της σύνταξής τους, τόσο για την κύρια (ΕΦΚΑ) και επικουρική τους ασφάλιση (ΕΤΕΑΕΠ), όσο και για τις εφάπαξ παροχές τους. Με την ανωτέρω εμπεριστατωμένη ανάλυση, οι πελάτες μας αποκτούν μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την προοπτική συνταξιοδότησής τους και τον ακριβή χρονικό ορίζοντα υλοποίησής της, τους τρόπους ταχύτερης θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα της επιλογής τους, ώστε να σταθμίσουν, με την καθοδήγησή μας, εάν η απόφαση συνταξιοδότησης θα αποβεί συμφέρουσα στο μέλλον. Και τούτο, διότι θεωρούμε πως η σύνταξη δεν αποτελεί πάντα μονόδρομο, αλλά απλώς διέξοδο..
 3. Την πλήρη προετοιμασία και διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ (ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών, μεταβάσεις και επαφές στα Ταμεία με τους αρμόδιους χειριστές των συνταξιοδοτικών φακέλων για τον έλεγχο της πορείας της υπόθεσης, παρακολούθηση της διαδικασίας έως και την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης).
 4. Τη σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων για άτομα και επιχειρήσεις, αναφορικά με παντός είδους Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά ζητήματα (π.χ απασχόληση συνταξιούχων, παράλληλη ασφάλιση σε 2 Ταμεία-διπλοσυνταξιούχοι, υπολογισμός εισφορών μελών Δ.Σ εταιρειών κλπ.).
 5. Την άσκηση όλων των προβλεπόμενων νόμιμων μέσων για την αποτελεσματική προστασία και δικαστική διεκδίκηση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, με εκπροσώπηση όλων των κατηγοριών των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, αλλά και των εταιρειών/επιχειρήσεων (αναφορές/καταγγελίες, εξώδικες διαμαρτυρίες, αιτήσεις θεραπείας/ενστάσεις/ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών, αγωγές/προσφυγές και κάθε άλλο ένδικο μέσο προσωρινής ή οριστικής προστασίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της πολιτικής και διοικητικής δικαιοσύνης). 
 6. Την παροχή συμβουλευτικής σε εταιρείες/επιχειρήσεις ως προς τη διαχείριση των Ασφαλιστικών-Συνταξιοδοτικών θεμάτων του προσωπικού τους (έλεγχος των ασφαλιστικών κλάσεων/κατηγοριών/ενσήμων/εισφορών του προσωπικού, βάσει των ειδικοτήτων απασχόλησής του, μελέτη της προοπτικής συνταξιοδότησης των εργαζομένων της επιχείρησης, κατόπιν εκτίμησης της εργασιακής πορείας τους εντός της επιχείρησης, αλλά και των προϋπηρεσιών τους, κατάρτιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού πλάνου για το προσωπικό της επιχείρησης, ώστε να αποτελέσει «οδηγό» για τον επιχειρηματία, ως προς τη διαχείριση των Ασφαλιστικών-Συνταξιοδοτικών θεμάτων του κλπ.).

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr