ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα στην πόλη: Τα μέτρα που ισχύουν - «Μπλόκο» στις μετακινήσεις στο χωριό – Πώς θα πάμε στην Εκκλησία και το τραπέζι

Δημοσίευση 24 Απριλίου 2021, 11:00 / Ανανεώθηκε 24 Απριλίου 2021, 11:34
Πάσχα στην πόλη: Τα μέτρα που ισχύουν - «Μπλόκο» στις μετακινήσεις στο χωριό – Πώς θα πάμε στην Εκκλησία και το τραπέζι
Facebook Twitter Whatsapp

Πλήρης οδηγός με τα μέτρα για το Πάσχα. Πώς θα γιορτάσουμε στις Εκκλησίες και το σπίτι. Τι ισχύει για τις μετακινήσεις.

Με στόχο ένα «ασφαλές Πάσχα» που θα οδηγήσει σε ένα «ελεύθερο καλοκαίρι» η κυβέρνηση ανακοίνωσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γιορτάσουμε την Ανάσταση, στις πόλεις τελικά και όχι στα χωριά μας.

Σημειώνεται ότι στα εορταστικά τραπέζια να συμμετέχουν έως δύο οικογένειες με ανώτατο αριθμό ατόμων τα 9 σε εσωτερικούς χώρους, ενώ εάν είναι σε υπαίθριους χώρους θα μπορούν να συναθροίζονται έως 12 άτομα δύο διαφορετικών οικογενειών.

Τα μέτρα για τις μετακινήσεις και τα πρόστιμα

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τα έκτακτα μέτρα περιορισμού των υπερτοπικών μετακινήσεων τις ημέρες του Πάσχα, για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού. Τα μέτρα αφορούν στο σύνολο της επικράτειας και θα είναι σε ισχύ έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Η κυβέρνηση οδηγήθηκε στην απόφαση να αυστηροποιήσει τη δέσμη μέτρων και να κλείσει τις εξαιρέσεις στις μετακινήσεις. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τα έκτακτα μέτρα θα εντατικοποιηθούν και οι αστυνομικοί έλεγχοι στα διόδια, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας.

«Φρένο» στις μετακινήσεις από νομό σε νομό - Οι εξαιρέσεις

Πιο αναλυτικά, η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής: 

Υπερτοπικές μετακινήσεις

1. Κατά τον χρόνο εφαρμογής απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Ειδικώς στην περίπτωση της Αττικής η μετακίνηση απαγορεύεται:

α) εκτός των ορίων της Περιφέρειας και β) από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. 2

Εξαιρούνται από οι περιπτώσεις μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο:

α) Aπό και προς την εργασία. Η συνδρομή της παρούσας πιστοποιείται σύμφωνα με τις περ. α), β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1558), όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν τον χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικώς στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης αναφέρει συγκεκριμένα τον λόγο της μετακίνησης (π.χ. προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία) και ο συνολικός χρόνος αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες.

Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της επιτρεπόμενης υπερτοπικής μετακίνησης της περ. γ) εντός του χρόνου εφαρμογής της παρούσας.

β) Για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δημόσιας δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

γ) Προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade. gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της επιτρεπόμενης υπερτοπικής μετακίνησης της περ. α) εντός του χρόνου εφαρμογής της παρούσας.

δ) Για μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος. Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, δα) ληξιαρχική πράξη θανάτου και δβ) άδεια ταφής. Ο συνολικός χρόνος μετακίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες.

ε) Για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο μετακινούμενος γονέας κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου εα) στην περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, εβ) στην περίπτωση διάστασης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και εγ) σε κάθε περίπτωση, πρόσφορα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο.

3. Σε κάθε περίπτωση επιτρεπόμενης μετακίνησης σύμφωνα με την παρ. 2: α) η μετακίνηση περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο, β) τα προσκομιζόμενα στοιχεία πιστοποιούν τόσο τον χρόνο αναχώρησης όσο και τον χρόνο επιστροφής, γ) σε περίπτωση μετακίνησης περισσοτέρων προσώπων με το ίδιο μεταφορικό μέσο, η συνδρομή επιτρεπόμενου λόγου μετακίνησης πιστοποιείται προσηκόντως ως προς καθένα από τα μετακινούμενα πρόσωπα.

4. Η παρούσα απόφαση δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, εντός του πεδίου εφαρμογής της απόφασης αυτής και όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα πρόστιμα

1. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου 1, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

2. Ειδικώς στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ΚΥΑ:

Πώς θα λειτουργήσουν οι Εκκλησίες

Με έναν πιστό ανά 25 τ.μ. και μέγιστο επιτρεπτό αριθμό τα 100 άτομα πρότεινε η Ιερά Σύνοδος να λειτουργήσουν φέτος το Πάσχα οι Ιεροί Ναοί σε όλες τις ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, στην Αναστάσιμη Ακολουθία, αλλά και έως τη Δευτέρα του Θωμά.

Η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου, που αναφέρει τα της λειτουργίας των Ιερών Ναών από την Κυριακή των Βαΐων (26η Απριλίου) έως και τις 10 Μαΐου 2021, κάνει λόγο, επίσης, για τήρηση ελάχιστης απόστασης των δύο μέτρων μεταξύ των πιστών εντός και εκτός των ναών.

Διευκρινίζει δε πως σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των προσελθόντων υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο, οι πιστοί δύνανται να παραμένουν στον προαύλιο χώρο προσευχόμενοι και τηρώντας υποχρεωτικά απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και ανά δέκα (10) τ.μ. επιφανείας (αφού θα έχουν τεθεί σε λειτουργία τα εξωτερικά μεγάφωνα).

Ταυτόχρονα, οι πιστοί κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον Ιερό Ναό θα υποχρεούνται να φορούν διπλή προστατευτική μάσκα ή μονή μάσκα τύπου Ν95, την οποία θα αφαιρούν μόνο για τη Θεία Μετάληψη.

Οι θρησκευτικοί λειτουργοί, οι ιεροψάλτες και το προσωπικό του Ιερού Ναού (νεωκόροι κ.λπ.) θα υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα σε ειδική εξέταση κορωνοϊού (τεστ), ενώ τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια υποχρεούνται να θυροκολλούν τον επιτρεπόμενο αριθμό πιστών και το ωράριο των ακολουθιών προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.

Το βράδυ του Μ. Σαββάτου θα τηρηθεί το εξής τυπικό:

  • 8:10 μ.μ: Έναρξη ακολουθίας Παννυχίδος.
  • 8:45 μ.μ: «Δεύτε λάβετε φως»
  • 9:00 μ.μ: Χριστός Ανέστη

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο:

Κα­τό­πιν Συ­νο­δι­κῆς Ἀ­πο­φά­σεως, ἡ ὁ­ποία ἐ­λή­φθη κατά τήν Συ­νε­δρί­αση τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς 20ῆς μη­νός Ἀ­πρι­λίου ἐ.ἔ., σᾶς γνω­ρί­ζουμε ὅτι ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος ἀ­πε­φά­σισε ὅ­πως σᾶς ἀ­πο­στεί­λει τήν πα­ροῦσα, ἡ ὁ­ποία δι­α­λαμ­βά­νει τά τῆς λει­τουρ­γίας τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν ἀπό τήν Κυ­ρι­ακή τῶν Βα­ΐων 26η Ἀ­πρι­λίου ἕως καί τήν Δευ­τέρα τοῦ Θωμᾶ 10η Μα­ΐου ἐ.ἔ. 1) Κατά τήν εἴ­σοδο στόν Ἱ­ερό Ναό πρέ­πει νά ἐ­φαρ­μό­ζε­ται, μέ τήν ἐ­πι­τή­ρηση εἰ­δι­κῶς ἐ­ξου­σι­ο­δο­τη­θέν­τος ἐπί τούτῳ προ­σώ­που, ἡ τή­ρηση τῆς ἀ­πο­στά­σεως τῶν δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τῶν πι­στῶν. Ἡ πα­ρου­σία πι­στῶν ἐν­τός τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν θά εἶ­ναι σύμ­φωνη μέ τήν ἀ­να­λο­γία τοῦ ἑνός (1) προ­σώ­που ἀνά εἴ­κοσι πέντε (25) τ.μ. ἐ­πι­φα­νείας καί μέ ἐ­λά­χι­στη ἀ­πό­σταση δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τους, μέ μέ­γι­στο ἐ­πι­τρε­πό­μενο ἀ­ρι­θμό πι­στῶν τά ἑ­κατό (100) πρό­σωπα. Κατά τόν ὑ­πο­λο­γι­σμό τῶν ὡς ἄνω προ­σώ­πων ἐ­ξαι­ροῦν­ται οἱ Λει­τουρ­γοί καί τό προ­σω­πικό τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ (ἱ­ε­ρο­ψάλ­τες, νε­ω­κό­ροι, ἐ­πί­τρο­ποι κ.λπ.).

2) Οἱ πι­στοί, κατά τήν δι­άρ­κεια τῆς πα­ρα­μο­νῆς τους στόν Ἱ­ερό Ναό, ὑ­πο­χρε­οῦν­ται νά φο­ροῦν δι­πλό προ­στα­τευ­τικό κά­λυμμα προ­σώ­που (μά­σκα ὑ­φα­σμά­τινη καί χει­ρουρ­γική) ἤ μονή μά­σκα τύ­που Ν95, τήν ὁποία θά ἀ­φαι­ροῦν μόνο γιά τήν Θεία Με­τά­ληψη. Ἐάν κά­ποιος πι­στός κατά τήν δι­άρ­κεια τῆς πα­ρα­μο­νῆς του στόν Ἱ­ερό Ναό πα­ρου­σι­ά­σει συμ­πτώ­ματα ἀ­σθε­νείας, ἐ­πι­βάλ­λε­ται ἡ ἄ­μεση καί ἀ­σφα­λής ἀ­πο­μά­κρυνσή του ἤ, ἐφ’ ὅ­σον τοῦτο δέν εἶ­ναι δυ­να­τόν, ἡ ἀ­σφα­λής με­τα­κί­νησή του σέ αὐ­το­τελῆ χῶρο, μέ σκοπό νά ἀ­πο­φευ­χθεῖ ἡ ἐ­παφή του μέ ἄλλα πρό­σωπα. Πρός ἀν­τι­με­τώ­πιση τέ­τοιου εἴ­δους φαι­νο­μέ­νων, κρί­νε­ται ὑ­πο­χρε­ω­τική ἡ πρό­βλεψη γιά τήν ὕ­παρξη κα­ταλ­λή­λου χώ­ρου (π.χ. γρα­φεῖο, χῶ­ρος στό πνευ­μα­τικό κέν­τρο κ.λπ.) μέ ἐ­παρκῆ ἐ­ξα­ε­ρι­σμό, ὅ­που θά ὑ­πάρ­χουν μά­σκες, χαρ­το­μάν­δηλα, πλα­στική σα­κούλα γιά τήν ἀ­πόρ­ριψη ὑ­γει­ο­νο­μι­κοῦ ὑ­λι­κοῦ καί ἀν­τι­ση­πτικό δι­ά­λυμα χει­ρῶν.

3) Πρός τόν σκοπό τῆς ἐ­νη­με­ρώ­σεως καί δι­ευ­κο­λύν­σεως τῶν πι­στῶν, ἀλλά καί τῆς πι­στῆς ἐ­φαρ­μο­γῆς τῶν προ­βλε­πο­μέ­νων ὑ­γει­ο­νο­μι­κῶν μέ­τρων, τά Ἐκ­κλη­σι­α­στικά Συμ­βού­λια ὅ­λων τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν ὑ­πο­χρε­οῦν­ται νά ἀ­ναρ­τοῦν στούς πί­να­κες ἀ­να­κοι­νώ­σεων ἤ/καί στίς ὑ­πάρ­χου­σες ἱ­στο­σε­λί­δες τους τά ἑ­ξῆς: α) τόν συ­νο­λικό ἀ­ρι­θμό τῶν πι­στῶν, οἱ ὁ­ποῖοι δύ­ναν­ται νά πα­ρευ­ρί­σκον­ται ταυ­το­χρό­νως ἐν­τός τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ, συμ­φώ­νως πρός τίς ἀ­νω­τέρω ὑ­γει­ο­νο­μι­κές ὑ­πο­δεί­ξεις, β) τό ὡ­ρά­ριο τε­λέ­σεως τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θιῶν καί γ) τό ὡ­ρά­ριο κατά τό ὁ­ποῖο ὁ Ἱ­ε­ρός Ναός θά πα­ρα­μέ­νει ἀ­νοι­κτός γιά τήν προ­σέ­λευση τῶν πι­στῶν.

4) Σέ πε­ρί­πτωση κατά τήν ὁ­ποία ὁ ἀ­ρι­θμός τῶν προ­σελ­θόν­των πι­στῶν ὑ­περ­βαί­νει τόν ἐ­πι­τρε­πό­μενο γιά τούς εἰ­σερ­χο­μέ­νους στούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς, οἱ πι­στοί δύ­ναν­ται νά πα­ρα­μέ­νουν στόν προ­αύ­λιο χῶρο προ­σευ­χό­με­νοι καί τη­ρῶν­τας ὑ­πο­χρε­ω­τι­κῶς ἀ­πό­σταση του­λά­χι­στον δύο (2) μέ­τρων με­ταξύ τους καί ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐ­πι­φα­νείας, ἀ­φοῦ θά ἔ­χουν τε­θεῖ σέ λει­τουρ­γία τά ἐ­ξω­τε­ρικά με­γά­φωνα τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν, στό προ­βλε­πό­μενο ἐ­πί­πεδο ἐκ­πομ­πῆς ἤ­χου. Ὅ­που οἱ συν­θῆ­κες εὐ­νο­οῦν, ἐ­πι­τρέ­πε­ται καί ἡ τέ­λεση ὑ­παι­θρίων Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θιῶν τῇ ἀ­δείᾳ τοῦ οἰ­κείου Ἀρ­χι­ε­ρέως.

5) Στίς εἰ­σό­δους τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ναῶν θά το­πο­θε­τη­θοῦν ἀν­τι­ση­πτικά/ἀ­πο­λυ­μαν­τικά γιά τήν ὑ­πο­χρε­ω­τική ἀ­πο­λύ­μανση τῶν χει­ρῶν ὅλων τῶν εἰ­σερ­χο­μέ­νων, ἐνῶ σέ ἐμ­φα­νές ση­μεῖο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Ναοῦ θά το­πο­θε­τη­θεῖ καί ὁ προ­βλε­πό­με­νος ἀ­ναγ­καῖος ἐ­ξο­πλι­σμός ὑ­γι­ει­νῆς (χαρ­το­μάν­δηλα, χάρ­τι­νες πετ­σέ­τες κ.λπ.).

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr