ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρές ενστάσεις πρυτάνεων για μεταπτυχιακά και άσυλο

Δημοσίευση 11 Ιουνίου 2017, 15:11 / Ανανεώθηκε 11 Ιουνίου 2017, 17:15
Σοβαρές ενστάσεις πρυτάνεων για μεταπτυχιακά και άσυλο
Facebook Twitter Whatsapp

Σοβαρές ενστάσεις ως προς τις ρυθμίσεις για τα μεταπτυχιακά εκφράζουν οι πρυτάνεις.

Σοβαρές ενστάσεις ως προς τις ρυθμίσεις για τα μεταπτυχιακά εκφράζουν οι πρυτάνεις.

Όπως προκύπτει από την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Συνόδου που συγκλήθηκε χθες, Σάββατο 10 Ιουνίου, στην Αθήνα, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «θέτουν σημαντικά εμπόδια στη λειτουργία και ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών».

Γενικά, οι πρυτάνεις τονίζουν ότι το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται «από υπερ-ρυθμίσεις σε μια σειρά από θέματα, οι οποίες συχνά φθάνουν σε επίπεδο καταστρατήγησης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων». Υποστηρίζουν ακόμη ότι «η οριζόντια προσέγγιση θα λειτουργήσει αρνητικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής ανάπτυξης του κάθε Πανεπιστημίου χωριστά».

Ειδικότερα, οι πρυτάνεις ζητούν, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, να επανεξεταστούν οι ρυθμίσεις, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις κατευθύνσεις που έχουν ορίσει και οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίων ως προς τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και στη συστηματική αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας των ΠΜΣ, από τις εσωτερικές δομές των Ιδρυμάτων και την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Η Σύνοδος ζητά τα δίδακτρα των ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν, να καθορίζονται με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας και να ορίζονται από τη Σύγκλητο.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές, οι πρυτάνεις ζητούν να εξασφαλιστούν από το υπουργείο πόροι για την παροχή υποτροφιών και παράλληλα, τα πανεπιστήμια να μπορούν να παρέχουν τη δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων σε περίπτωση παροχής ακαδημαϊκών υπηρεσιών από τους φοιτητές.

Ακόμη, σε ό,τι αφορά στα ζητήματα ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης των ΠΜΣ, αυτά, σύμφωνα με τη Σύνοδο, θα πρέπει «να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και των εσωτερικών διαδικασιών κάθε Ιδρύματος». Έτσι, ζητούν την κατάργηση των διατάξεων που θεωρούν ότι λειτουργούν ως «αντικίνητρα στην ανάπτυξη υψηλής στάθμης μεταπτυχιακών σπουδών», καθώς και η όποια αμοιβή των καθηγητών «να υπόκειται στους γενικούς περιορισμούς που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία».

Σε ό,τι αφορά το άσυλο, οι πρυτάνεις ζητούν, σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων που τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ να παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα η Πολιτεία.

Για τα όσα προβλέπονται για τα Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, η Σύνοδος σημειώνει ότι δεν διασφαλίζεται ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας, ούτε ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων τους από τις αρμοδιότητες θεσμικών οργάνων του πανεπιστημίου, αλλά ούτε και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων που εμπλέκεται με εκείνες των άλλων οργάνων που λειτουργούν σε επίπεδο Περιφέρειας. Παράλληλα, οι πρυτάνεις εκφράζουν επιφυλάξεις για την τελική σύνθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων.