ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 30.000 ανέργους

Δημοσίευση 9 Μαΐου 2018, 10:27 / Ανανεώθηκε 9 Μαΐου 2018, 10:08
Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 30.000 ανέργους
Facebook Twitter Whatsapp

Τον Ιούνιο η προκήρυξη

Τον Ιούνιο αναμένεται η προκήρυξη πρόσληψης περίπου 30.000 ανέργων, με οκτάμηνες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, σε δήμους και περιφέρειες ολόκληρης της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Εντός των επομένων ημερών, θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας δήμοι και περιφέρειες, θα μπορούν να δηλώσουν τις κενές θέσεις, ανά ειδικότητα. Συγκεκριμένα, οι θέσεις που θα προκηρυχθούν για 8μηνη εργασία Κοινωφελούς Χαρακτήρα θα είναι 25.000 σε υπηρεσίες Δήμων και 5.000 σε υπηρεσίες Περιφερειών.

Ο μισθός του προγράμματος ανέρχεται σε 19,81 ευρώ ημερησίως ή 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους ηλικίας 25 ετών και άνω καθώς και σε 17,27 ευρώ ημερησίως ή 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Επισημαίνεται πως το 8μηνο θα αναγνωρίζεται και θα μετράει για τις επόμενες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ως προϋπηρεσία στο Δημόσιο.

Ειδικότερα ωφελούμενοι αναμένεται να είναι :

1. Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

4. Άνεργοι πτυχιούχοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

5. Άνεργοι ΑμεΑ (15% των θέσεων καλύπτεται από ΑμεΑ), δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

Η μοριοδότηση των ωφελούμενων θα ακολουθήσει το μοντέλο της Κοινωφελούς για την δασοπυρόσβεση. Θα πριμοδοτεί, δηλαδή, λίγο περισσότερο τους δικαιούχους ΚΕΑ. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής :

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, (διπλασιάζεται για ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών).

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες : 1 μόριο ανά πλήρη μήνα.

-Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.

-Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό : 30 μόρια για ατομικό έως 3.500 και οικογενειακό έως 7.000. Ακολούθως 25 μόρια για ατομικό 3.500 – 5.000 και οικογενειακό 7.000 – 10.000. Εν συνεχεία 20 μόρια για ατομικό 5.000 – 8.000 και οικογενειακό 10.000 – 16.000. Και 10 μόρια για ατομικό 8.000 – 12.000 και οικογενειακό 16.000 – 26.000.

-Ηλικία: 15 μόρια για ηλικίας 18 έως 29 ετών, 30 μόρια για ηλικία 30 - 44 ετών, 45 μόρια για 45 ετών και άνω.

-Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο παιδί.

-Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια

-Δικαιούχοι ΚΕΑ : 30-35 μόρια.