ARTS AND THE CITY

Προκήρυξη διαγωνισμών Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου

Δημοσίευση 11 Μαΐου 2012, 14:37 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Προκήρυξη διαγωνισμών Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου
Facebook Twitter Whatsapp
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλου Γερουλάνου, προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για τα Κρατικά Βραβεία Συγγραφής Θεατρικού Έργου για το έτος 2012.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλου Γερουλάνου, προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για τα Κρατικά Βραβεία Συγγραφής Θεατρικού Έργου για το έτος 2012. Η προκήρυξη
1. Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου
Στον εν λόγω διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οποιοσδήποτε. Χρηματικό έπαθλο: 5.000 ευρώ.
2. Κρατικό Βραβείο για νέους θεατρικούς συγγραφείς
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο νέοι θεατρικοί συγγραφείς. Στην έννοια του νέου θεατρικού συγγραφέα περιλαμβάνονται εκείνοι, θεατρικό έργο των οποίων δεν έχει στο παρελθόν εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Χρηματικό έπαθλο: 3.000 ευρώ.
3. Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου για παιδιά
Στον εν λόγω διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οποιοσδήποτε. Χρηματικό έπαθλο: 3.000 ευρώ.
Σε καθέναν από τους ανωτέρω διαγωνισμούς, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να απονέμει Έπαινο σε έργο που δεν βραβεύθηκε αλλά διακρίνεται για την τόλμη και την καινοτομία του.
Γενικοί όροι διαγωνισμού
1. Χρόνος υποβολής των έργων:
μέχρι τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

2. Είδος και προδιαγραφές υποβαλλόμενων έργων:
Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να ανήκουν σε όλα τα είδη της Δραματικής Τέχνης. Πρέπει να είναι γραμμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα (και όχι μεταφρασμένα στα ελληνικά) και να πληρούν τις εξής προδιαγραφές: α. Έκταση: αριθμός σελίδων μεγέθους Α4 με διάστιχο 1,5, έως εκατό (100) σελίδες, β. Πρόσωπα: έως επτά (7), γ. Σχετικά απλές τεχνικές προδιαγραφές.

3. Τρόπος υποβολής των έργων:
α. Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα στην Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Τμήμα Θεάτρου (Μπουμπουλίνας 20 - 106 82 Αθήνα). Έργα που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτά.
β. Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός (1) μόνον έργου και σε ένα μόνο από τους προκηρυχθέντες διαγωνισμούς. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου, όλα τα υποβληθέντα έργα αποκλείονται και επιστρέφονται στον συγγραφέα.

4. Συνοδευτικά δικαιολογητικά
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία αναγράφεται με σαφήνεια ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχει. Η αίτηση υπογράφεται με ψευδώνυμο και συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο περιέχονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα. Η τυχόν αναγραφή στην αίτηση ή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος και όχι του ψευδωνύμου συνιστά λόγο ακυρότητος της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, καθώς και ότι το υποβαλλόμενο έργο είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, αυτό συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στον διαγωνισμό.

5. Ανακήρυξη βραβευόμενων
α. Τα έργα θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Κάθε Επιτροπή διατυπώνει την απόφασή της σε ιδιαίτερο πρακτικό. Η ανακοίνωση των βραβείων θα γίνει το αργότερο κατά τον μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Με την ανακοίνωση των βραβείων δίνεται στη δημοσιότητα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό της βράβευσης, καθώς και η άποψη της μειοψηφίας, αν υπάρχει. Με την ανακοίνωση των βραβείων δίνεται στη δημοσιότητα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό της βράβευσης, καθώς και η άποψη της μειοψηφίας, αν υπάρχει.

β. Η απονομή των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου γίνεται στο πλαίσιο ειδικής τελετής, η οποία οργανώνεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. γ. Τα βραβευμένα έργα διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος προς διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής τους στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό των εν λόγω Θεάτρων.

γ. Θίασοι του ελεύθερου θεάτρου οι οποίοι εντάσσουν στο ρεπερτόριό τους έργα τα οποία έχουν τιμηθεί με Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού έργου μπορεί να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για το ανέβασμα των εν λόγω έργων, υπό τους όρους των εκάστοτε ισχυόντων προγραμμάτων.

ε. Με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, τηρείται αναλυτική βάση δεδομένων, προσβάσιμη στο διαδίκτυο, με πλήρη λίστα των βραβευμένων έργων, περίληψή τους, καθώς και βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων τους. Η εν λόγω βάση ενημερώνεται συστηματικά με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Πληροφορίες
Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στα τηλέφωνα 210-8201 722, 737.


Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις