ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΕ: Δραστική μείωση των αερίων θερμοκηπίου στις μεταφορές έως το 2050

Δημοσίευση 30 Μαρτίου 2011, 08:28 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
ΕΕ: Δραστική μείωση των αερίων θερμοκηπίου στις μεταφορές έως το 2050
Facebook Twitter Whatsapp

Τα μέτρα για τη βελτίωση των μεταφορών στην Ευρώπη στοχεύουν στη διασύνδεση των οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και πλωτών δικτύων, στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου και στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τα μέτρα για τη βελτίωση των μεταφορών στην Ευρώπη στοχεύουν στη διασύνδεση των οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και πλωτών δικτύων, στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου και στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταφορών στοχεύει στην αύξηση της κινητικότητας και στην περαιτέρω ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών μεταφορικών δικτύων, καθώς και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Τα μέτρα για την ενθάρρυνση σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές και την αλλαγή του τρόπου μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Το πρόγραμμα, του οποίου οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2050, επικεντρώνεται στις αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις, καθώς και στις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Ειδικότερα προβλέπει:

* τη σταδιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στις πόλεις

* τη στροφή του 50% των υπεραστικών επιβατικών και εμπορευματικών μετακινήσεων άνω των 300 χλμ. από τις οδικές στις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές

* την αύξηση της χρήσης βιώσιμων καυσίμων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις αερομεταφορές, ώστε να καλύπτουν ποσοστό 40%

* τη μείωση κατά 40% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη ναυτιλία.

Χάρη σε αυτά τα μέτρα η ΕΕ θα μπορέσει, έως το 2050, να μειώσει κατά 60% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όλων των μέσων μεταφοράς.

Βελτίωση των συνδέσεων

Η ολοκληρωμένη σύνδεση των οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και πλωτών τρόπων μεταφοράς θα συμβάλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας επιβατών και εμπορευμάτων.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη διασύνδεση, έως το 2020, των ευρωπαϊκών συστημάτων πληροφόρησης, διαχείρισης και πληρωμών όσον αφορά τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Έως το 2050, όλα τα μεγάλα αεροδρόμια θα έχουν συνδέσεις (κατά προτίμηση υψηλής ταχύτητας) με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τα βασικότερα λιμάνια με το δίκτυο σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και, όπου είναι δυνατόν, με το δίκτυο εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Επίσης, η ΕΕ θα επεκτείνει και θα συντονίσει την εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει» με στόχο τη χρηματοδότηση της υποδομής μεταφορών.

Προβλέπονται επίσης μέτρα για :

* την ενθάρρυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών κινητήρων, καυσίμων και συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας

* τον συντονισμό, έως το 2020, της διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας μέσω του προγράμματος της ΕΕ για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και την επέκτασή του στις 58 χώρες του Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Κοινού Χώρου

* την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης των μεταφορών

* τη μείωση κατά το ήμισυ των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων έως το 2020 και την σχεδόν ολοσχερή εξάλειψη των θανατηφόρων ατυχημάτων έως το 2050

Οι μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης και την ποιότητα της ζωής μας. Ο τομέας των μεταφορών απασχολεί άμεσα 10 εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύει το 5% περίπου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ.

Το μέσο νοικοκυριό δαπανά για τις μετακινήσεις του το 13% του προϋπολογισμού του.

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις