ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τήνος: Διεθνές συνέδριο για τα ευρωπαϊκά νησιά

Δημοσίευση 10 Ιουνίου 2011, 13:09 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Τήνος: Διεθνές συνέδριο για τα ευρωπαϊκά νησιά
Facebook Twitter Whatsapp
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας το μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών: Προκλήσεις-Νέες Στρατηγικές», σήμερα 10 Ιουνίου, στην Τήνο, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας το μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών: Προκλήσεις-Νέες Στρατηγικές», σήμερα 10 Ιουνίου, στην Τήνο, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού. Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση και διαβούλευση των εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση της Νέας Στρατηγικής για τις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2013, σχετικά με το μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών, ως χωρικών οντοτήτων, που χρήζουν ιδιαίτερης προσέγγισης και αντιμετώπισης, όπως επιτάσσει και η Συνθήκη της Λισσαβόνας (Άρθρο 174).

Στη βάση των συμπερασμάτων και των προτάσεων πολιτικής που προέκυψαν από τη μελέτη EUROISLANDS, επικεφαλής εταίρος για την οποία ήταν η Ελλάδα, καθώς επίσης και άλλων απόψεων-προτάσεων, που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα από ενδιαφερόμενους φορείς και θεσμικά όργανα της Ε.Ε., έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι φορέων διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων να συζητήσουν για τα ζητήματα που αφορούν στη βιώσιμη και ισότιμη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου της Ε.Ε., στο υπό διαμόρφωση νέο προγραμματικό πλαίσιο της Ε.Ε. 2014-2020.

Στο συνέδριο, θα πραγματοποιηθούν και θεματικά εργαστήρια, τα οποία δομούνται στη βάση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Σκοπός των εργαστηρίων είναι να αναδειχθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες, η ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο προτεραιοτήτων, κάνοντας σύνδεση των στρατηγικών στόχων με τις επιμέρους πολιτικές. Να παρουσιαστούν, επίσης, και να συζητηθούν ιδέες και προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών εμποδίων που υφίστανται τα ευρωπαϊκά νησιά (πχ ελκυστικότητα, κόστος νησιωτικότητας, κλπ).

Στο συνέδριο, θα συμμετάσχουν εκτός από τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Παναγιώτη Ρήγα, με ευθύνη του οποίου οργανώνεται το Συνέδριο, η Υφυπουργός κα Ε. Τσουρή, έλληνες ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινοτικών οργανισμών, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης νησιωτικών περιοχών, κοινωνικοοικονομικοί εταίροι από την Ελλάδα και την Ε.Ε. κ.α.
Πηγή: econews.gr