ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΡΑΕ: Νέος κανονισμός αδειών παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

Δημοσίευση 22 Ιουνίου 2011, 18:27 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
ΡΑΕ:  Νέος κανονισμός αδειών παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές
Facebook Twitter Whatsapp
Νέο κανονισμό αδειών παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με γνώμονα τις τροποποιήσεις που έγιναν τους προηγούμενους μήνες στο θεσμικό πλαίσιο και την εμπειρία της Αρχής από τον τομέα των ΑΠΕ.
Νέο κανονισμό αδειών παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με γνώμονα τις τροποποιήσεις που έγιναν τους προηγούμενους μήνες στο θεσμικό πλαίσιο και την εμπειρία της Αρχής από τον τομέα των ΑΠΕ. Μεταξύ άλλων οι αλλαγές, σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, προβλέπουν τα εξής:

-Ενσωματώνονται τα νέα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στο νόμο, δηλαδή η συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, και η συμβατότητα των έργων με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ.

-Καθιερώνεται ότι ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής να υποδεχθεί νέα αιολικά πάρκα θα γίνεται με βάση τα έργα τα οποία διαθέτουν άδεια παραγωγής και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

-Καταργείται η υποχρέωση τροποποίησης της άδειας παραγωγής για μεταβολές ήσσονος σημασίας στο έργο και αντικαθίσταται από απλή γνωστοποίηση στη ΡΑΕ.

-Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για νέες μορφές ΑΠΕ

-Αποσαφηνίζεται η έννοια του κορεσμού των δικτύων τόσο στην ηπειρωτική χώρα, όσο και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Συγκεκριμένα, ο κορεσμός διαπιστώνεται όταν ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος σε μία περιοχή του δικτύου έχει καλυφθεί με δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης.

-Αλλάζει η διαδικασία ανάκλησης αδειών στο πλαίσιο της προσπάθειας "εκκαθάρισης" της αγοράς από άδειες που δεν υλοποιούνται.

Ο νέος Κανονισμός Αδειών θα ισχύσει εφόσον εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.