ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΟΒΕ: Μελέτη για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δημοσίευση 27 Ιουνίου 2011, 23:22 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
ΙΟΒΕ: Μελέτη για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Facebook Twitter Whatsapp
Πάνω από 9.000 μεγαβάτ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος διείσδυσης των ΑΠΕ κατά 20% το 2020, και το υπάρχον επενδυτικό ενδιαφέρον επαρκεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, πρέπει να ξεπεραστούν σημαντικά εμπόδια στη χρηματοδότηση, στις αδειοδοτικές διαδικασίες, στην πρόσβαση στα δίκτυα, στο χωροταξικό και στην κοινωνική αποδοχή.
Πάνω από 9.000 μεγαβάτ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος διείσδυσης των ΑΠΕ κατά 20% το 2020, και το υπάρχον επενδυτικό ενδιαφέρον επαρκεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, πρέπει να ξεπεραστούν σημαντικά εμπόδια στη χρηματοδότηση, στις αδειοδοτικές διαδικασίες, στην πρόσβαση στα δίκτυα, στο χωροταξικό και στην κοινωνική αποδοχή.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τις αλλαγές που απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδας.

Η μελέτη εξετάζει εναλλακτικά σενάρια αναφορικά με την ανάπτυξη των διασυνδέσεων με τα νησιά και τις γειτονικές χώρες, την εξέλιξη του ΑΕΠ, την πορεία των τιμών του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κ.ά.

Στα βασικά συμπεράσματα περιλαμβάνονται ακόμη τα εξής:

- Η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ δεν οδηγεί σε αύξηση της εύλογης χρέωσης των καταναλωτών για την «πράσινη» ενέργεια, δεδομένου ότι η παραγωγή ρεύματος από συμβατικές πηγές (λιγνίτης, άνθρακας κ.λπ.) από το 2013 επιβαρύνεται, λόγω της κατάργησης της δωρεάν διάθεσης δικαιωμάτων CO2.

- Η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ κινητοποιεί σημαντικό ύψος κεφαλαίων, με ευεργετική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα και στην απασχόληση. Επιπλέον, βελτιώνει το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, λόγω της μείωσης των εισαγωγών καυσίμων.

- Οι τεχνολογικές δυσκολίες για το σύστημα μεταφοράς και το δίκτυο διανομής από τη μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ αντιμετωπίζονται επαρκώς με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών.

«Η στροφή στις ΑΠΕ και η επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων διείσδυσής τους στην ηλεκτροπαραγωγή είναι και εφικτή και επωφελής για τη χώρα μας. Παρ’ όλα αυτά, το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι πολύ σοβαρό, εφόσον η κρατική μηχανή συνεχίσει να λειτουργεί αναποτελεσματικά και δεν ενσωματωθεί επαρκώς στις ατομικές και συλλογικές αποφάσεις ή μέριμνα, για το ευρύτερο συμφέρον», καταλήγει το ΙΟΒΕ.

Η μελέτη θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση, που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Τρίτη, 5 Ιουλίου, το απόγευμα, στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος).