ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θερινό σχολείο για το θαλάσσιο περιβάλλον στη Ζάκυνθο

Δημοσίευση 1 Ιουλίου 2011, 10:25 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Θερινό σχολείο για το θαλάσσιο περιβάλλον στη Ζάκυνθο
Facebook Twitter Whatsapp
Σε στελέχη, επαγγελματίες και επιστήμονες απευθύνεται η πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση που διοργανώνει το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με σκοπό την εξοικείωση σε θέματα της διαχείρισης του μεσογειακού θαλάσσιου περιβάλλοντος, με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.
Σε στελέχη, επαγγελματίες και επιστήμονες απευθύνεται η πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση που διοργανώνει το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με σκοπό την εξοικείωση σε θέματα της διαχείρισης του μεσογειακού θαλάσσιου περιβάλλοντος, με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει Θερινό Σχολείο στη Ζάκυνθο, με θέμα «Δυναμική και Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος», το οποίο θα διαρκέσει από τις 18 έως τις 29 Ιουλίου 2011.

Μέσα στις δύο εβδομάδες διάρκειας του Θερινού Σχολείου, με εξάωρη καθημερινή παρακολούθηση, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τα ζητήματα των δυναμικών διεργασιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο (ωκεανογραφικό) και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Μεσογειακής λεκάνης, καθώς και των βιολογικών τους επιδράσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου (ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών), με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Για αυτό, το Σχολείο αναπτύσσει δύο κύριες κατευθύνσεις ενημέρωσης:

· Δυναμική του Μεσογειακού χώρου (από ωκεανογραφική και ατμοσφαιρική άποψη) και επιδράσεις της στη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

· Μέθοδοι διαχείρισης των ανθρωπογενών επιδράσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (με έμφαση στις παράκτιες περιοχές).