ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντική δράση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+

Δημοσίευση 20 Ιουλίου 2011, 13:35 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Περιβαλλοντική δράση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+
Facebook Twitter Whatsapp
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενέκρινε σήμερα τη χρηματοδότηση 183 νέων έργων, υπό το πρόγραμμα LIFE+, το περιβαλλοντικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενέκρινε σήμερα τη χρηματοδότηση 183 νέων έργων, υπό το πρόγραμμα LIFE+, το περιβαλλοντικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα, αφορούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και καλύπτουν δράσεις στους τομείς της διατήρησης της φύσης, των κλιματικών μεταβολών, της καθαρής τεχνολογίας, της περιβαλλοντικής πολιτικής και της ενημέρωσης και επικοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα.

Συνολικά, αντιπροσωπεύουν συνολική επένδυση περίπου 530 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων η ΕΕ θα συνεισφέρει 244 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γιάνεζ Ποτότσνικ, δήλωσε τα εξής: «Το πρόγραμμα LIFE+ διατηρεί τη χρηματοδοτική στήριξή του για υψηλής ποιότητας καινοτόμα έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Τα νέα αυτά έργα, όχι μόνο θα αποτελέσουν μια σημαντική συνεισφορά στη διατήρηση της φύσης και στη βελτίωση του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των κλιματικών μεταβολών, αλλά θα συμβάλουν, επίσης, και στην ανά την Ευρώπη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα καίρια σημασίας περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπως είναι ο διαχωρισμός της ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών πόρων.»

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή έγινε αποδέκτης 748 αιτήσεων στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, της οποίας η προθεσμία έληξε το Σεπτέμβριο του 2010. Από αυτές, 183 επελέγησαν για συγχρηματοδότηση μέσω των τριών συνιστωσών του προγράμματος: LIFE+ Nature and Biodiversity (Φύση και Βιοποικιλότητα), LIFE+ Policy and Governance (Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση) και LIFE+ Information and Communication (Πληροφόρηση και Επικοινωνία). Πενήντα πέντε από τα έργα αυτά, εμπλέκουν εταίρους από περισσότερα του ενός κράτη μέλη.Πηγή: real.gr