ΔΙΕΘΝΗ

Κύπρος: Σε έξι μήνες οι ηλεκτρονικές ταυτότητες

Δημοσίευση 28 Σεπτεμβρίου 2011, 17:41 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Κύπρος: Σε έξι μήνες οι ηλεκτρονικές ταυτότητες
Facebook Twitter Whatsapp
Σε πορεία υλοποίησης βρίσκονται δύο πολύ σημαντικά έργα, τα οποία εντάσσονται στον τομέα της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας και αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government). Πρόκειται για την Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας και την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (Government Data Warehouse).
Σε πορεία υλοποίησης βρίσκονται δύο πολύ σημαντικά έργα, τα οποία εντάσσονται στον τομέα της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας και αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government). Πρόκειται για την Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας και την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (Government Data Warehouse). Και τα δύο έργα, όπως γράφει η "Καθημερινή" Κύπρου, τα οποία θα συνδέσουν όλα τα πληροφοριακά μηχανογραφημένα συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο δημόσιο, στοχεύουν στη δραστική μείωση του χρόνου πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και τη βελτίωσή τους, οι οποίες πλέον θα λειτουργούν on line 24 ώρες το 24ώρο, στη μείωση των δαπανών των πολιτών από τη μετάβαση στις υπηρεσίες, στη μείωση του λειτουργικού και διοικητικού κόστους του δημοσίου και στην έγκαιρη δημιουργία ή αλλαγή πολιτικών.

Είναι αναντίρρητο γεγονός ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία καθυστέρησε πολλά χρόνια να υιοθετηθεί στην Κύπρο, συμβάλλει και στη διαφάνεια του δημόσιου τομέα, καθώς και σε κυβερνητικές λειτουργίες λιγότερο περίπλοκες και πιο συνεπείς έναντι των πολιτών.

Το υπουργείο Οικονομικών, και συγκεκριμένα το τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, εργάζεται πυρετωδώς για την ανάπτυξη των δύο έργων, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.

Η Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας (Gateway), θα αποτελέσει μία ολοκληρωμένη κυβερνητική πύλη διαδικτύου, η οποία από το 2013 θα προσφέρει στον πολίτη πρόσβαση σε μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών του Δημοσίου.

Σήμερα προσφέρονται ηλεκτρονικά ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι πληρωμές τελών προς τους δήμους, τα συμβούλια υδατοπρομήθειας και αποχετεύσεων, η έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ή κυνηγίου. Ωστόσο, αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται αποσπασματικά, χωρίς να διατίθεται ένα κεντρικό σημείο παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη (γνωστό ως one stop shop).

Από το νέο σύστημα ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης δεν θα γίνονται μόνο πληρωμές. Θα υποβάλλονται αιτήσεις και θα εκδίδονται έγγραφα. Σε πρώτη φάση θα προσφέρονται οι υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα και όπως ανέφερε ο ανώτερος λειτουργός Πληροφορικής, Μάριος Βασιλείου, σταδιακά θα προστίθενται νέες υπηρεσίες μέχρι η διακυβέρνηση να καταστεί πλήρως ηλεκτρονική.

Το δεύτερο υπό εξέλιξη μεγάλο έργο, καθοριστικής σημασίας για την ταχεία διαμόρφωση κυβερνητικών πολιτικών, τιτλοφορείται Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών. Το έργο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τη γρήγορη και έγκαιρη παροχή πληροφοριών, κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται άμεσα αποφάσεις και να χαράσσονται πολιτικές, να διενεργείται έλεγχος και να ετοιμάζονται καταστάσεις.

Ο κ. Βασιλείου επεσήμανε στην ίδια εφημερίδα ότι η πλατφόρμα της διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου θα είναι απόλυτα ασφαλής χώρος για τους πολίτες και για τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα. Σε αυτό θα συμβάλει καθοριστικά η ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature), η οποία θα προστεθεί ως στοιχείο στην ηλεκτρονική, πλέον, ταυτότητα του κάθε πολίτη.

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού θα είναι σε θέση να αρχίσει να εκδίδει ηλεκτρονικές ταυτότητες, ταυτότητες δηλαδή που θα φέρουν microchip στο οποίο θα υπάρχει το δακτυλικό αποτύπωμα του πολίτη και η ηλεκτρονική υπογραφή του, σε περίπου έξι μήνες.

Το Τμήμα Πληροφορικής απαίτησε από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού τη συμπερίληψη της ηλεκτρονικής υπογραφής στην ταυτότητα, ενός μοναδικού αλγόριθμου που θα ταυτίζεται με το όνομα του κάθε πολίτη, ώστε όταν λειτουργήσει το Κυβερνητικό Gateway να μπορεί να χρησιμοποιείται ως κωδικός (ζεύγος κλειδιών) για την ασφαλή είσοδο στην Πύλη. Κατά τη συναλλαγή με το δημόσιο η ταυτότητα θα μπαίνει στον υπολογιστή μέσω ενός card reader και με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως και ένα PIN για πρόσθετη ασφάλεια, θα επιτυγχάνεται η είσοδος στην Κυβερνητική Δίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι εκκρεμούν ακόμη στη Βουλή κανονισμοί, οι οποίοι θα θέσουν σε εφαρμογή τη νομοθεσία για την ηλεκτρονική υπογραφή.

Σε πρώτη φάση, στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών θα ενταχθούν τα αρχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Τελωνείων, του Αρχείου Πληθυσμού, του Εφόρου Εταιρειών, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, του Κτηματολογίου, και του ΦΠΑ, καθώς επίσης του Γενικού Λογιστηρίου. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπουν τα αρχεία των υπουργείων Υγείας, Παιδείας και η Στατιστική Υπηρεσία.

Μέσα από αυτές τις πληροφορίες θα μπορεί π.χ. το υπουργείο Εμπορίου να εντοπίζει τους φοροφυγάδες. Θα απαντώνται ερωτήματα όπως: πού βρήκε τα χρήματα ο συγκεκριμένος φορολογούμενος, ο οποίος δηλώνει χαμηλό εισόδημα, για να αγοράσει γιοτ; Δικαιούται κάποιος πολίτης να παίρνει συγκεκριμένη κρατική χορηγία; Ή ακόμη η καταβολή ΦΠΑ από επιχειρήσεις είναι σε αντιστοιχία με τις δηλώσεις τους σε άλλα ταμεία, όπως π.χ. στο Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

Σημαντική, βεβαίως, είναι και η δυνατότητα που παρέχεται μέσα από τον συνδυασμό και την ανάλυση των πληροφοριών, για να διεξάγονται ασκήσεις επί χάρτου έτσι ώστε να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις και να χαράσσονται οι σωστές πολιτικές. Π.χ.: Πόσα νοικοκυριά δεν διαθέτουν στέγη και είναι χαμηλής εισοδηματικής τάξης; Ή πόσοι πολίτες δικαιούνται βοηθήματα και δεν τα διεκδικούν;.

Το έργο θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2014. Το κόστος του αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.