ΔΙΕΘΝΗ

Αύξηση της ανεργίας - συρρίκνωση του ΑΕΠ στην Κύπρο

Δημοσίευση 19 Απριλίου 2013, 09:10 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Αύξηση της ανεργίας - συρρίκνωση του ΑΕΠ στην Κύπρο
Facebook Twitter Whatsapp
Κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι οι προβλέψεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την απασχόληση και το ΑΕΠ της Κύπρου. Οι προβλέψεις δείχνουν ραγδαία αύξηση της ανεργίας και συρρίκνωση του ΑΕΠ.
Κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι οι προβλέψεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την απασχόληση και το ΑΕΠ της Κύπρου. Οι προβλέψεις δείχνουν ραγδαία αύξηση της ανεργίας και συρρίκνωση του ΑΕΠ.

Σχετικά με την απασχόληση, η ανάλυση εκτιμά ότι με βάση το εργατικό δυναμικό, όπως καταγράφεται στο 4ο τρίμηνο του 2012, το ποσοστό ανεργίας θα ανέλθει στο ύψος ρεκόρ του 24,6%.

Υποστηρίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2013 (4ο τρίμηνο) η απασχόληση αναμένεται να συρρικνωθεί στα 336.153 άτομα αυξάνοντας τον αριθμό των ανέργων κατά 52.893 άτομα και ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στις 109.591 άτομα.

Επεξηγηματικά το Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Ιδρύματος Έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που ετοίμασε την ανάλυση, σημειώνει ότι επειδή αναμένεται σημαντικό ποσοστό ανέργων, που αφορά κοινoτικό εργατικό δυναμικό το οποίο προέρχεται από τρίτες χώρες, να επαναπατριστεί, υπολογίζεται παράλληλη συρρίκνωση του συνολικού αριθμού ατόμων του ενεργού πληθυσμού κατά περίπου 5%.

Στη βάση του σεναρίου αυτού το ενεργό εργατικό δυναμικό αναμένεται να συρρικνωθεί στις 423.455 άτομα, με το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ξεκαθαρίζεται, ωστόσο, ότι αυτό εξαρτάται από την προτίμηση των εργοδοτών στον τερματισμό της απασχόλησης εγχώριου ή μη εργατικού δυναμικού και την παροχή ανεργιακών ωφελημάτων που πιθανόν να συγκρατήσουν ή όχι τον επαναπατρισμό του εν λόγω μη εγχώριου εργατικού δυναμικού.

Η οικονομική ανάλυση επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις σχετικά με την απασχόληση προκύπτουν μετά από ανάλυση των επί μέρους στατιστικών στοιχείων.

Το πιθανό σενάριο, το καλύτερο και το ακραίο λαμβάνει υπόψη του το Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Ιδρύματος Έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σχετικά με τον υπολογισμό της συρρίκνωσης του ΑΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ως βάση το ΑΕΠ του 2012 υπολογιζόμενο εξαιρουμένων των εισαγωγικών δασμών και του ΦΠΑ, η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πραγματικό ΑΕΠ για το 2013 θα παρουσιάσει συρρίκνωση της τάξης του 14,4%. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το πραγματικό ΑΕΠ του 2013 θα υποχωρήσει στα 11,4 δισ. ευρώ (σε σταθερές τιμές 2005=100) σε σύγκριση με 13,3 δισ. ευρώ το 2012.

Στο καλύτερο σενάριο, η συρρίκνωση αναμένεται να είναι της τάξης του 7,8%, η οποία μεταφράζεται σε υποχώρηση στα 12,3 δισ. ευρώ (σε σταθερές τιμές του 2005).

Τέλος, στο ακραίο σενάριο, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές αφού υπολογίζεται συρρίκνωση στα 10,4 δισ. ευρώ (σε σταθερές τιμές του 2005) ή κατά ποσοστό 22,0%.