ΔΙΕΘΝΗ

Κομισιόν: Προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας

Δημοσίευση 24 Απριλίου 2013, 16:58 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Κομισιόν: Προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας
Facebook Twitter Whatsapp

Τον δραστικό περιορισμό της υπερβολικής γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, καταργώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται επί του παρόντος για την αναγνώριση και πιστοποίηση δημόσιων εγγράφων όπως τα πιστοποιητικά γέννησης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τον δραστικό περιορισμό της υπερβολικής γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, καταργώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται επί του παρόντος για την αναγνώριση και πιστοποίηση δημόσιων εγγράφων όπως τα πιστοποιητικά γέννησης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή τη στιγμή, οι πολίτες που μετακινούνται σε άλλο κράτος-μέλος υποχρεώνονται να χάσουν πολύ χρόνο και χρήματα προκειμένου να αποδείξουν ότι τα δημόσια έγγραφά τους (όπως τα πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου) που εξέδωσε το κράτος μέλος προέλευσης είναι αυθεντικά.

Αυτό περιλαμβάνει το επιλεγόμενο πιστοποιητικό επισημείωσης (Apostille) που χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές σε άλλα κράτη ως απόδειξη της γνησιότητας των δημόσιων εγγράφων ή των υπογραφών των δημοσίων υπαλλήλων επί των εγγράφων.

Επηρεάζονται επίσης οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Για παράδειγμα, συχνά χρειάζεται να υποβάλλουν σειρά πιστοποιημένων δημόσιων εγγράφων για να αποδείξουν την νομική τους κατάσταση όταν λειτουργούν διασυνοριακά.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι απαιτήσεις αυτές χρονολογούνται από την εποχή που οι χώρες εμπιστεύονταν ένα δημόσιο έγγραφο μόνο όταν προερχόταν από το υπουργείο Εξωτερικών μιας άλλης χώρας και προτείνει την κατάργηση της σφραγίδας επισημείωσης (Apostille) και σειρά άλλων απαρχαιωμένων διοικητικών απαιτήσεων επικύρωσης δημόσιων εγγράφων για όσους ζουν και εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος.

Οι προτάσεις

Έτσι, σύμφωνα με τις προτάσεις που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν δαπανηρές «επικυρωμένες» μορφές ή «επικυρωμένες» μεταφράσεις επίσημων εγγράφων, όταν για παράδειγμα δηλώνουν ένα σπίτι ή μια εταιρεία, όταν παντρεύονται ή όταν υποβάλλουν αίτηση για κάρτα διαμονής.

Ειδικότερα, 12 κατηγορίες δημόσιων εγγράφων θα εξαιρούνται αυτόματα από τυπικές διαδικασίες όπως η επισημείωση (Apostille) ή η επικύρωση – που σήμερα απαιτούνται για περίπου 1,4 εκατομμύρια έγγραφα εντός της ΕΕ ετησίως.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, με την κατάργηση των απαιτήσεων αυτών οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ θα εξοικονομήσουν 330 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να υπολογίζεται η εξοικονόμηση χρόνου και η αποφυγή της ταλαιπωρίας.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης ένα επιπλέον εργαλείο απλούστευσης: Προαιρετικά πολύγλωσσα έντυπα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τα οποία θα μπορούν να ζητήσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αντί για, και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με, τα δημόσια εθνικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη γέννηση, το θάνατο, το γάμο, την ύπαρξη συμφώνου συμβίωσης και το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση εταιρείας ή επιχείρησης.

Αυτό θα συμβάλλει ιδίως στην εξοικονόμηση του κόστους μετάφρασης, αφού το πλεονέκτημα αυτής της δυνατότητα είναι ότι απαλλάσσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τον βραχνά των μεταφράσεων.

Η πρόταση προβλέπει επίσης και ασφαλιστικές δικλείδες κατά της απάτης. Εάν μια εθνική αρχή έχει εύλογες αμφιβολίες περί συγκεκριμένου εγγράφου, τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να ελέγξουν την αυθεντικότητά του επικοινωνώντας με την αρχή έκδοσης μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI).