MEDIA

Αλλάζουν οι όροι για τις νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Δημοσίευση 10 Ιανουαρίου 2011, 16:33 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Αλλάζουν οι όροι για τις νέες παραγωγές της ΕΡΤ
Facebook Twitter Whatsapp

Αλλάζει ο τρόπος πρόσκλησης ενδιαφέροντος για νέες τηλεοπτικές παραγωγές η ΕΡΤ, που ταυτοχρόνως ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει και στη δημιουργία του Μητρώου παραγωγών. Συγκεκριμένα, με Δελτίο Τύπου ανακοινώνεται ότι:

Αλλάζει ο τρόπος πρόσκλησης ενδιαφέροντος για νέες τηλεοπτικές παραγωγές η ΕΡΤ, που ταυτοχρόνως ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει και στη δημιουργία του Μητρώου παραγωγών. Συγκεκριμένα, με Δελτίο Τύπου ανακοινώνεται ότι:

Μετά τη διαβούλευση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΡΤ κ. Λάμπη Ταγματάρχη με τους θεσμικούς εκπροσώπους του τομέα της οπτικοακουστικής παραγωγής (ΣΑΠΟΕ, ΣΕΠΚΤΒ, ΕΕΣ, ΕΣΠΕΚ, ΕΜΣΕ, ΕΣΕ, ΕΤΕΚΤ, ΣΕΗ και ΠΟΣΠΕΡΤ) και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα αυτό, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση προχωρά σε μια σειρά θεσμικών και άλλων αλλαγών, αλλά και θετικών μέτρων και δράσεων, που στοχεύουν σε μια πιο σύγχρονη προσέγγιση της τηλεοπτικής παραγωγής, πιο ανοιχτής στους δημιουργούς, λιγότερο γραφειοκρατικής και περισσότερο διαφανούς. Με τις δράσεις αυτές η  ΕΡΤ κάνει μια ουσιαστική και γόνιμη παρέμβαση σε όλα τα στάδια της παραγωγής (προ-παραγωγή-παραγωγή-προβολή-προώθηση-διανομή), δίνοντας, ταυτόχρονα, την ευκαιρία στους επαγγελματίες παραγωγούς, αλλά και στους νέους παραγωγούς/ δημιουργούς, να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους σε όλα τα είδη και τύπους προγραμμάτων. Αναλυτικότερα:

1. Διαμόρφωσε και ανάρτησε  ήδη στο Διαδίκτυο (www.ert.gr)  ορθή επανάληψη  (τροποποίηση- συμπλήρωση) της «πρόσκλησης ενδιαφέροντος παραγωγών –δημιουργών για κατάθεση προτάσεων τηλεοπτικών σειρών μυθοπλασίας περιόδου 2011-2012».

Η νέα τροποποιημένη «Πρόσκληση» προβλέπει  την εξέλιξη των διαδικασιών σε δύο φάσεις  (pre-selection & selection)  ενώ στη δεύτερη φάση ζητούνται τα ολοκληρωμένα σενάρια δύο επεισοδίων ( και όχι τεσσάρων όπως αναφέρονταν στην αρχική πρόσκληση) και περιλήψεις όλων των υπολοίπων επεισοδίων.

Οι διαδικασίες της αναφερόμενης πρόσκλησης ενδιαφέροντος προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως και τον Απρίλιο του 2011.

2. Αναμορφώνει και θα δημοσιοποιήσει άμεσα μέσω Διαδικτύου την γενική  Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Παραγωγών/δημιουργών για κατάθεση προτάσεων  τηλεοπτικών εκπομπών 2011-2012 στην οποία υιοθετούνται όσα συμφωνήθηκαν στη συνάντηση της 16ης/12/2010. Αναλυτικότερα οι αλλαγές που επέρχονται είναι :

Α) Η προκήρυξη θα είναι ανοιχτή στη διάρκεια όλου του ημερολογιακού έτους, μέχρι δηλαδή την 31.12.2011.

Β) η αξιολόγηση των κατατιθέμενων προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις (προεπιλογή-επιλογή) και κάθε πρόταση που κατατίθεται οποτεδήποτε στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, απαντάται από την ΕΡΤ (στην Α’ φάση της προέγκρισης) σε διάστημα ενός μηνός, το αργότερο, από την ημερομηνία κατάθεσής της.

Γ) Προκειμένου να δοθούν ευκαιρίες και σε νέους, πρωτοεμφανιζόμενους  δημιουργούς, αλλά και να αναπτυχθούν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και με οπτικοακουστικούς φορείς της Περιφέρειας της χώρας, ειδικώς για την κατηγορία των ντοκιμαντέρ και των λοιπών ειδών εκπομπών – πλην μυθοπλασίας – η ΕΡΤ θα αποδέχεται, εκτός από τις προτάσεις των παραγωγών και προτάσεις δημιουργών ( σκηνοθετών, σεναριογράφων), αλλά και άλλων φορέων ιδεών και οπτικοακουστικής δημιουργίας όπως, καλλιτέχνες, ερευνητές, πανεπιστημιακά τμήματα, περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί και άλλοι.

Δ) Δικαίωμα υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ σε δημιουργικές/καλλιτεχνικές ειδικότητες (ενδεικτικά: σκηνοθέτες, διευθυντές παραγωγής) .

Παράλληλα, η ΕΡΤ ανακοινώνει σειρά θετικών μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο των οποίων προτίθεται άμεσα:

- να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ στο Διαδίκτυο τα ονόματα των μελών των Επιτροπών κρίσεως (σεναρίου, κοστολογίου)

- να αιτιολογεί την απόρριψη  πρότασης τηλεοπτικής παραγωγής (στη Β΄ φάση επιλογής)

- να περιλαμβάνει στα κείμενα των συμβάσεων που καλούνται να υπογράψουν οι παραγωγοί των οποίων οι προτάσεις εγκρίνονται, αναφορά στη σύμφωνη γνώμη τους προκειμένου να δημοσιοποιούνται μέσω διαδικτύου τα κοστολόγια των παραγωγών.

- να ορίζει commissioning editors που, μαζί με τους αντίστοιχους ανά είδος προγράμματος προϊσταμένους, θα ελέγχουν όλες τις παραγωγές (εσωτερικές και εξωτερικές) για την τήρηση των όρων, βάσει των οποίων εγκρίθηκαν οι παραγωγές (ποιότητα ήχου και εικόνας, εξωτερικά γυρίσματα, εκτός έδρας κλπ)

- να πάρει μέτρα τόνωσης της εσωτερικής παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων

Επίσης, μεσοπρόθεσμα, η ΕΡΤ έχει τη βούληση

- να εφαρμόσει πολιτική κινήτρων για τους νέους παραγωγούς, αλλά και τους νέους δημιουργούς, καθώς και  τους εργαζόμενους της ΕΡΤ που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δημιουργικές ειδικότητες. Για το σκοπό αυτό, εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών σε νέους παραγωγούς για την έναρξη των γυρισμάτων, καλύπτοντας έως και το 1/3 του προϋπολογισμού, με την πρόβλεψη ότι θα εξοφλούνται με την παράδοση και τον έλεγχο (ποιοτικό και τεχνικό) του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΡΤ θα προσφέρει ευκαιρίες δημιουργίας μιας νέας γενιάς ανεξάρτητων παραγωγών, οι οποίοι δεν θα χρειάζεται να προσφύγουν σε δανεισμό για την έναρξη της παραγωγής τους.

- να αναθέσει στη Διεύθυνση μηχανοργάνωσης και πληροφορικής της ΕΡΤ το έργο της τυποποίησης των διαδικασιών υποβολής ηλεκτρονικά των προτάσεων τηλεοπτικής παραγωγής.

- να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των συμβάσεων τηλεοπτικής παραγωγής με στόχους, αφ’ ενός την απλοποίησή τους, και αφ’ ετέρου τη σαφή διάκριση ανάμεσα στις συμβάσεις ανάθεσης σε εκτελεστή παραγωγό και αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης σε παραγωγό. Επίσης, θα διερευνηθεί η δυνατότητα συνεκμετάλλευσης του τηλεοπτικού προϊόντος μετά και τη δεύτερη προβολή του.

- να ενισχύσει και αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες υλοποίησης διεθνών συμπαραγωγών με ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, αλλά και πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα άλλων χωρών.

Στους τομείς της προβολής – προώθησης – διανομής των τηλεοπτικών παραγωγών, η ΕΡΤ προτίθεται μεταξύ άλλων:

-  να αναβαθμίσει τον τομέα marketing της εταιρείας, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας της ΕΡΤ (on air look) τόσο σε εταιρικό, όσο και σε προϊοντικό επίπεδο.

- να προωθεί συστηματικά επιλεγμένα προγράμματα σε διεθνή και εθνικά φεστιβάλ με υποστηρικτικό υλικό.

- να αναπτύξει προωθητικές δράσεις εντός και εκτός Ελλάδας για τα παραγόμενα τηλεοπτικά της προγράμματα.

-  να χρησιμοποιήσει ευρέως τα Νέα Μέσα για την προώθηση και προβολή των τηλεοπτικών παραγωγών της (σελίδες στο facebook, δημιουργία blogs, banners στα ηλεκτρονικά portal των Μέσων με τα οποία η ΕΡΤ έχει συνάψει συμβάσεις αμοιβαίας προβολής και διαφήμισης κλπ.)

- να δημιουργήσει πακέτα προγραμμάτων προς πώληση κατά τη συμμετοχή της σε διεθνείς αγορές και να δημιουργήσει ιστοσελίδα για τη μόνιμη προώθηση των προς πώληση προγραμμάτων της.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΡΤ θα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου, αλλά και τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, προκειμένου να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των καιρών, αλλά και στον ειδικό της ρόλο ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

 

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr