ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες: Προχωρεί σε συγχώνευση θυγατρικών

Δημοσίευση 2 Ιουλίου 2013, 17:06 / Ανανεώθηκε 2 Ιουλίου 2013, 17:40
Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες: Προχωρεί σε συγχώνευση θυγατρικών
Facebook Twitter Whatsapp
 
Με δεδομένο ότι η εταιρία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω θυγατρικών δεν προκαλείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και επομένως δεν υπάρχει σχέση ανταλλαγής μεταξύ των μετόχων.

Η εταιρία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ανακοίνωσε ότι στις 30/6/2013 τα διοικητικά συμβούλια της ίδιας και των κατά 100% θυγατρικών της Ωκεανίς και Θαλάσσιο Πάρκο Αιγαίου αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση δι’ απορρόφησης της δεύτερης και τρίτης εταιρίας από τη μητρική.

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30η/6/2013.

Με δεδομένο ότι η εταιρία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω θυγατρικών δεν προκαλείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και επομένως δεν υπάρχει σχέση ανταλλαγής μεταξύ των μετόχων.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι η γνωστοποιηθείσα στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 συγχώνευση των 100% θυγατρικών Καλλονή, Θαλάσσιο Πάρκο Αιγαίου και Ωκεανίς δι’ απορροφήσεως των δύο τελευταίων από την πρώτη δεν θα πραγματοποιηθεί.