ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 14/10 οι νέες μετοχές της Fourlis στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Δημοσίευση 10 Οκτωβρίου 2014, 15:40 / Ανανεώθηκε 10 Οκτωβρίου 2014, 15:40
Στις 14/10 οι νέες μετοχές της Fourlis στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Facebook Twitter Whatsapp

Αρχίζει στις 14 Οκτωβρίου 2014 η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Fourlis με τη νέα ονομαστική αξία 1,07 ευρώ ανά μετοχή.

Αρχίζει στις 14 Οκτωβρίου 2014 η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Fourlis με τη νέα ονομαστική αξία 1,07 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 13/06/2014 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 3.569.462,54 ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) κατά 3.297.339,74 ευρώ των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν μέχρι την 31/12/2013 και προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά τον χρόνο που προέκυψαν, λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν.2238/1994 και β) κατά 272.122,80 ευρώ μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 ευρώ σε 1,07 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 54.561.784,54 ευρώ διαιρούμενο σε 50.992.322 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ της κάθε μετοχής. 

Την 03/09/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Eμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η απόφασή του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Αγορών στη συνεδρίασή της 09/10/2014 ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.