ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ανακοινώσεις του ΥΠΟΙΚ για δαπάνες, φοροδιαφυγή, έσοδα το 2015

Δημοσίευση 16 Απριλίου 2015, 15:09 / Ανανεώθηκε 16 Απριλίου 2015, 15:09
Οι ανακοινώσεις του ΥΠΟΙΚ για δαπάνες, φοροδιαφυγή, έσοδα το 2015
Facebook Twitter Whatsapp

Τα βασικά μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού του 2015 παρουσίασε ο αναπλήρωτης υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. 

Τα βασικά μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού του 2015 παρουσίασε ο αναπλήρωτης υπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δράσεις και προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, καθώς και τις λύσεις που προωθεί για την ελληνική οικονομία. 

Βασικά μεγέθη Κρατικού Προϋπολογισμού  2015:


Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε τη σύσταση ομάδας εργασίας με στόχο την εφαρμογή αποτελεσμάτων μελέτης που οδηγεί στην εξοικονόμηση πόρων, μέσω της μείωσης της σπατάλης, της τάξης των 40 εκ. ευρώ και συνέχιση της μελέτης, με άλλη μεθοδολογία, η οποία μέσω των 4770 γραμμών (κωδικών) ανά υπουργείο, που αναφέρονται σε δαπάνες σχετικές με το μη μισθολογικό κόστος, επιδιώκει την περαιτέρω μείωση περιττών δαπανών. «Δαπάνες που προκαλούν το αρχικό ενδιαφέρον μας είναι οι υπηρεσίες που αφορούν στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών, στις υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών, στις διαφημίσεις, σε διάφορες κατηγορίες που εντάσσονται στις ονομαζόμενες «λοιπές» δαπάνες κ.λπ» δήλωσε. 


Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του κ. Μάρδα: 

Μείωση δαπάνης στέγασης υπηρεσιών του Δημοσίου

Στο πλαίσιο της ανωτέρω μελέτης, έχει διαπιστωθεί, εκτός των προαναφερθέντων,  ότι τα Υπουργεία πληρώνουν 130 περίπου εκ. ευρώ για ενοίκια. Ετοιμάζεται λοιπόν Πίνακας, ο οποίος θα καταγράφει αναλυτικά, όλα τα κτήρια τα οποία νοικιάζει το δημόσιο (το ύψος των ενοικίων, τα τ.μ. τους κ.λπ) κι όλα τα ιδιόκτητα κτήρια σε χρήση ή κενά, έτσι ώστε να συμμαζευθεί το κόστος αυτό των ενοικίων που φαίνεται ιδιαίτερα υψηλό, σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνάς μας (δηλ της μελέτης των 4770 κωδικών) και σύμφωνα με παραδείγματα που έχουμε στα χέρια μας. 

Νομοθετικές δράσεις

Προωθείται σχέδιο Νόμου (έτοιμο για διαβούλευση) με θέμα την εκλογίκευση όπως και τη μείωση της γραφειοκρατίας αναφορικά με τις δαπάνες  μετακινήσεων / διαμονής κ.λπ. Για οδοιπορικά και μετακινήσεις το κράτος πληρώνει 177 εκ. ευρώ.

Σύσταση Επιτροπής για το Δημόσιο Λογιστικό
Θα συσταθεί εντός των προσεχών ημερών Επιτροπή με υπηρεσιακούς και με εκπροσώπους του Κέντρου Ερευνών και Προγραμματισμού (ΚΕΠΕ), όπως και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) με σκοπό την αναμόρφωση του Δημοσίου Λογιστικού.

Σύσταση Επιτροπής για το Λαθρεμπόριο, κ.λπ

Είναι έτοιμη προ υπογραφή η σύσταση Επιτροπής, υπό την Προεδρία του Αν. Υπουργού Οικονομικών, που θα ασχολείται με την στόχευση και εποπτεία των εσόδων σχετικά με το λαθρεμπόριο καυσίμων, ποτών και παράνομα παίγνια.

Εποπτευόμενοι φορείς- Αλλαγές στις διοικήσεις ΕΑΒ και ΛΑΡΚΟ

Ετοιμάζεται εκδήλωση ενδιαφέροντος για να κατατεθούν βιογραφικά σημειώματα που θα οδηγήσουν στη στελέχωση (την επιλογή Δ/τος Συμβούλου) στην ΕΑΒ και ΛΑΡΚΟ. Οι αμοιβές των ανωτάτων αυτών στελεχών επιδιώκεται να συνδεθούν, πέραν της ελάχιστης προβλεπόμενης, με τα κέρδη και τον τζίρο των εταιριών.

Κατάθεση προτάσεων και λύσεων για τις προμήθειες Υγείας

Έχουν δοθεί συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις, μέσω μιας έτοιμης μελέτης –και συμβάλλουμε με εμπειρογνώμονες σε αυτό– με θέμα τις προμήθειες υγείας και τον τρόπο λειτουργίας της ΕΠΥ. Έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες λύσεις για την εποπτεία της αγοράς των ιδιωτικών ιατρών και ιατρείων.

Προτάσεις για την φορολόγηση του «μαύρου χρήματος»

Έχει κατατεθεί στον Υπουργό Οικονομικών ένα συγκεκριμένο σύνολο προτάσεων με σκοπό τη φορολόγηση του μαύρου χρήματος που βρίσκεται στο εξωτερικό.

Καταγραφή όλων των προτάσεων για το σύστημα διακίνησης καυσίμων

Έχουν συγκεντρωθεί και έχουν καταγραφεί όλες οι παρεμβάσεις (υπό μορφή τροποποίησης άρθρων Νόμου, ή καταγραφής Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων κ.λ.π) που χρειάζονται άμεσα, με σκοπό την περαιτέρω εκλογίκευση του συστήματος διακίνησης των καυσίμων. Αυτές αφού δοθούν στους καθ΄ ύλην αρμοδίους Υπουργούς έτοιμες προς εφαρμογή. Βάση των προτάσεων αποτελεί μια πρώτη μελέτη μας, όπως και οι θέσεις της ΠΟΠΕΚ, ΣΕΕΠΕ, τελωνειακών και μεμονωμένων ατόμων που γνωρίζουν το θέμα.(Με τις προτάσεις μας απαντάμε στο «πώς» θα γίνει κάτι και όχι απλά στο «πρέπει» να γίνει κάτι). 

Αναλυτικότερα οι λύσεις που προτείνονται αφορούν στην παρούσα φάση: 
α)Την απογραφή των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, 
β)Εισαγωγή συστήματος εισροών-εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών και διυλιστηρίων, 
γ) Εισαγωγή συστήματος εισροών-εκροών στα πλωτά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων, 
δ) Εισαγωγή συστήματος εισροών-εκροών σε παντός είδους πρατήρια καυσίμων του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
ε) Nέες ρυθμίσεις προστίμων με πάγιες τιμές εκ των προτέρων γνωστές 
στ) Ιχνηθέτες στα καύσιμα. 

Χρόνος ολοκλήρωσης όλων των ανωτέρω ενεργειών, Δεκέμβριος 2015.

Ταξινόμηση προτάσεων φορέων για το τσιγάρα κ.ά

Συνεχίζουμε με την ταξινόμηση των προτάσεων/λύσεων που έχουν ήδη σταλεί από Συλλογικούς φορείς της χώρας και εμπειρογνώμονες, με θέμα την παράνομη διακίνηση τσιγάρων και τον παράνομο τζόγο. Όλα αυτά φυσικά σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Συντονισμού και το Υπουργείο Διαφάνειας. Στο Υπουργείο Οικονομίας έχουν δοθεί οι λύσεις (έτοιμες παρεμβάσεις στη νομοθεσία) που προτείνονται για το παρεμπόριο. 

Υποδείγματα διακηρύξεων

Έχουν ετοιμαστεί και θα δοθούν στο Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Υγείας δυο πλήρη υποδείγματα διακηρύξεων, που αναφέρονται σε διαγωνισμούς με ηλεκτρονικό τρόπο και αφορούν στις «συμφωνίες πλαίσιο» και τους «ηλεκτρονικούς καταλόγους». Επίσης, έχουν ετοιμαστεί άλλα δυο υποδείγματα όμοια των προαναφερθέντων, που αφορούν όμως διαγωνιστικές διαδικασίες με συμβατικό τρόπο και αναφέρονται σε προϋπολογισμούς προμηθειών κάτω από 60. Χιλ. ευρώ.  

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr