ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δ.Μπούρλος: Σε εκκρεμότητα ζητήματα για τα «μπλοκάκια» - Την παράλληλη απασχόληση και τις συντάξεις

του Θάνου Πασχάλη - Δημοσίευση 12 Αυγούστου 2016, 10:15 / Ανανεώθηκε 12 Αυγούστου 2016, 11:25
Δ.Μπούρλος: Σε εκκρεμότητα ζητήματα για τα «μπλοκάκια» - Την παράλληλη απασχόληση και τις συντάξεις
Facebook Twitter Whatsapp

Διευκρινήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, τους έχοντες παράλληλη απασχόληση αλλά και τις μειώσεις που έρχονται στις επικουρικές συντάξεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, δίνει με συνέντευξή του στο newpost ο γνωστός δικηγόρος 

Διευκρινήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, τους έχοντες παράλληλη απασχόληση αλλά και τις μειώσεις που έρχονται στις επικουρικές συντάξεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, δίνει με συνέντευξή του στο newpost ο γνωστός δικηγόρος και εκδότης του περιοδικού "Νομοθεσία Ι.Κ.Α" Δημήτρης Μπούρλος.

Όπως αναφέρει πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα "μπλοκάκια" η με τον επανυπολογισμό των κύριων και επικουρικών συντάξεων παραμένουν σε εκκρεμότητα και απαιτούνται επεξηγηματικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Εργασίας. Ειδικά για "μπλοκάκια" η ασφάλιση(των οποίων ξεκινά από 1/1/2017 για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιοι εργοδότες στους οποίους θα παρέχει υπηρεσίες ο ελεύθερος επαγγελματίας  θα υποχρεούνται να καταβάλουν εργοδοτικές εισφορές για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΡΛΟΥ

-Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για το ασφαλιστικό καθεστώς που θα ισχύσει από 1/1/2017 για το "μπλοκάκια",όσους δηλαδή παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους.Τι θα ισχύσει και τι ερμηνευτικές εγκύκλιοι απαιτούνται ώστε να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς θα ισχύσει ?

Πράγματι με το νέο νόμο για τα «μπλοκάκια» έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς, ιδιαίτερα όταν το εισόδημα προέρχεται από απασχόληση σε ένα ή και δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  Στην περίπτωση αυτή, η ασφάλισή τους γίνεται όπως για τους μισθωτούς.  Δηλαδή πρέπει να καταβάλλεται εισφορά για τον κλάδο σύνταξης συνολικά 20% (13,33% εργοδότη και 6,67% ασφαλισμένος) για δε τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης 7,10% (4,55% για τον εργοδότη και 2,55% για τον ασφαλισμένο).  Ζήτημα δε, γεννάται αν θα πρέπει να καταβάλλεται και εισφορά επικουρικής ασφάλισης.  Αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν από τις εγκυκλίους που θα εκδοθούν.  Επίσης θα πρέπει να διευκρινισθεί τι γίνεται όταν κατά τη διάρκεια του έτους ο ασφαλισμένος που έχει 2 απασχολήσεις, αποκτήσει τρίτη ή τέταρτη, με ποια διαδικασία ο εργοδότης του θα πιστοποιεί τους λοιπούς εργοδότες που απασχολείται κλπ.  Η ασφάλιση των κατηγοριών αυτών είναι βέβαιο, ότι και μετά την έκδοση των εγκυκλίων θα δημιουργήσει πολλαπλά θέματα που θα αντιμετωπισθούν από τα δικαστήρια.

-Τι θα ισχύσει για όσους είχαν η έχουν παράλληλη ασφάλιση σε δύο η παραπάνω φορείς(π.χ μηχανικοί του δημοσίου σε δημόσιο και στο ταμείο μηχανικών);

Κατ΄ αρχήν με βάση το νέο νόμο, όταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση θα καταβάλλονται εισφορές σε όλους τους κλάδους και αυτό αφορά και τους παλαιούς (πρωτοασφαλισμένους πριν την 1-1-1993) και τους νέους (πρωτοασφαλισμένους μετά την 1-1-1993) ασφαλισμένους.  Διαφοροποίηση έχουμε στις περιπτώσεις που μέχρι την ισχύ του νέου νόμου είχαμε παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση (π.χ. μηχανικός δημοσίου) κλπ.  Με τον νέο νόμο υποχρεωτική θα είναι η μία ασφάλιση, για την δε δεύτερη ο ασφαλισμένος θα μπορεί να συνεχίζει προαιρετικά την ασφάλισή του, καταβάλλοντας όμως το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη.

-Με τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων τι μειώσεις αναμένονται το Σεπτέμβριο ? Πιόσους και από ποιους κλάδους συνταξιούχους θίγει κυρίως ? Θα αφορά μόνον όσους έχουν κύρια και επικουρική που δεν ξεπερνά τα 1170 ευρώ καθαρά ? Θα υπολογιστεί το ύψος των  επικουρικών που ελάμβαναν το 2010 προ των μνημονιακών περικοπών η το σημερινό;

Κατ΄αρχήν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων θα γίνει για όλες τις επικουρικές.  Μειώσεις όμως θα έχουμε μόνο στις περιπτώσεις που το μικτό άθροισμα κύριας και επικουρικής, υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ (καθαρό 1.170 ευρώ περίπου).  Οι επανυπολογισμοί προβλέπεται να φανούν σε δύο φάσεις, με την σύνταξη Αυγούστου και τη σύνταξη Σεπτεμβρίου.  Οι μειώσεις των κατηγοριών του Σεπτεμβρίου θα είναι μεγαλύτερες των κατηγοριών του Αυγούστου, αφού θα αφορούν κυρίως ταμεία, που είχαν υψηλούς συντελεστές αναπλήρωσης, επομένως χορηγούσαν υψηλές επικουρικές.  Θεωρώ ότι οι μειώσεις σε κάποιες περιπτώσεις θα φθάσουν τα 35%, ενώ σε άλλες μπορεί να καταλήγουν σε υψηλότερα ποσά από τα σήμερα καταβαλλόμενα.  Η γενική εικόνα όμως θα είναι εικόνα μειώσεων των επικουρικών για την κατηγορία συντάξεων που προαναφέραμε.

-Ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων θα αφορά μόνον όσους λαμβάνουν κύρια σύνταξη άνω των 2.000 ευρώ μεικτά η 3.000 μεικτά με πολλαπλέςκύριες συντάξεις; Ο επανυπολογισμός θα γίνει   στο ύψος των κύριων συντάξεων  του 2010 (προ των περικοπών) η τις σημερινές;

Ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων που κατά τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017, θα αφορά όλες τις κύριες συντάξεις, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.  Ο επανυπολογισμός θα γίνει με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού, δηλαδή με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού και το σχήμα εθνική – ανταποδοτική σύνταξη, με τις συντάξιμες αποδοχές που υπολογίσθηκε η σύνταξη στο παρελθόν.  Σε περίπτωση λήψης περισσότερων από μια συντάξεις, ο επανυπολογισμός θα γίνει σε όλες, εθνική σύνταξη όμως θα υπολογισθεί στη μία από τις συντάξεις αυτές.

-Τι θα αναμένουν οι έχοντες διαδοχική ασφάλιση;

Με βάση το νέο νόμο, οι ασφαλισμένοι που έχουν κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς (διαδοχική ασφάλιση), θα έχουν υπολογισμό ποσού σύνταξης με πολύ απλούστερο τρόπο, ο οποίος στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα οδηγεί σε βελτιωμένα ποσά από αυτά που εχορηγούντο μέχρι την ισχύ του νέου νόμου κι αυτό γιατί όλος ο χρόνος ασφάλισης θα θεωρείται ενιαίος, σαν να διανύθηκε δηλαδή στον ίδιο φορέα, ο δε υπολογισμός του ποσού θα γίνεται πάλι σαν να είχαμε όλη την ασφάλιση στον ίδιο φορέα.  Και εδώ βεβαίως είναι απαραίτητη η ταχεία έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων.

 

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr