ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κρίση αφήνει αχτένιστες τις Ελληνίδες!

Δημοσίευση 20 Σεπτεμβρίου 2012, 15:14 / Ανανεώθηκε 20 Σεπτεμβρίου 2012, 15:14
Η κρίση αφήνει αχτένιστες τις Ελληνίδες!
Facebook Twitter Whatsapp
Πολυτέλεια θεωρείται η μηνιαία επίσκεψη στο κομμωτήριο για μια Ελληνίδα εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών οδήγησε σε συρρίκνωση κατά 16% των πωλήσεων των κομμωτηρίων την τριετία της κρίσης όπως προκύπτει και από τα στοιχεία μελέτης της ICAP.
Πολυτέλεια θεωρείται η μηνιαία επίσκεψη στο κομμωτήριο για μια Ελληνίδα εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών οδήγησε σε συρρίκνωση κατά 16% των πωλήσεων των κομμωτηρίων την τριετία της κρίσης όπως προκύπτει και από τα στοιχεία μελέτης της ICAP.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η πτώση των πωλήσεων ήταν σαφώς πιο έντονη το 2011 και έφθασε το 20,7%. Σχολιάζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά των Κομμωτηρίων, η κ. Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, τόνισε ότι «η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, το κλίμα αβεβαιότητας για την υπάρχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία που πλήττει την Ελλάδα και η στροφή των καταναλωτών στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνολικών τους δαπανών, επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τις περισσότερες προσφερόμενες υπηρεσίες των κομμωτηρίων την τελευταία τριετία. Οι συνέπειες της ύφεσης ήταν πιο εμφανείς στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων το 2011. Η προαναφερόμενη κατάσταση εκφράζεται τόσο με τη μείωση του αριθμού των συνολικών επισκέψεων στα κομμωτήρια, όσο και με τη μείωση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη. Οι συνολικές πωλήσεις των κομμωτηρίων μειώθηκαν την τριετία 2009-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 16%. Η πτώση των πωλήσεων ήταν σαφώς πιο έντονη το 2011 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος όπου άγγιξε το 20,7%».Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης κομμωτηρίων, οι οποίες δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού, ο οποίος συντάχθηκε με τα οικονομικά δεδομένα μόνο έξι εταιρειών κομμωτηρίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία τόσο για το 2010 όσο και για το 2009, προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα το 2010/2009. Τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν σημαντική μείωση (ποσοστού 78,1%) την ίδια περίοδο. Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 9,6%, ενώ ανάλογη πορεία ακολούθησαν και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (αύξηση 14,5% το 2010/09).


Οι συνολικές πωλήσεις των έξι (6) επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκαν κατά 8,9% το 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με εντονότερο ρυθμό μειώθηκε το μικτό τους κέρδος την ίδια περίοδο (-26,9%). Οι παραπάνω μεταβολές είχαν ως αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα το 2010, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες συγκράτησαν τα (εν γένει υψηλά) λοιπά λειτουργικά τους έξοδα. Τελικά, το καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου εισοδήματος) ήταν ζημιογόνο το 2010 (έναντι μικρών κερδών το 2009). Ομοίως, τα κέρδη EBITDA συρρικνώθηκαν το ίδιο έτος (μείωση 99,3% σε σχέση με το 2009).