ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστέλλεται η υποβολή οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Δημοσίευση 25 Σεπτεμβρίου 2012, 14:59 / Ανανεώθηκε 25 Σεπτεμβρίου 2012, 14:59
Αναστέλλεται η υποβολή οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Facebook Twitter Whatsapp

Αναστέλλεται η υποβολή των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2011.

Αναστέλλεται η υποβολή των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2011.

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1186/21.9.2012, οι κατασκευές των εφαρμογών υποβολής των οριστικών δηλώσεων των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών και των καταστάσεων μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. εντάσσονται στον προγραμματισμό υλοποίησης του έργου TAXISnet του 2013 και ως εκ τούτου αναστέλλεται η υποβολή τους για τη χρήση 2011.