ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την αποκρατικοποίηση της ΕΛΒΟ

Δημοσίευση 26 Σεπτεμβρίου 2012, 16:23 / Ανανεώθηκε 26 Σεπτεμβρίου 2012, 16:23
Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την αποκρατικοποίηση της ΕΛΒΟ
Facebook Twitter Whatsapp

Με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό θα γίνει η αποκρατικοποίηση της ΕΛΒΟ, όπως αναφέρεται σε  έγγραφο του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΚΚΕ, Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου.

Με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό θα γίνει η αποκρατικοποίηση της ΕΛΒΟ, όπως αναφέρεται σε  έγγραφο του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΚΚΕ, Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου.

Ο υπουργός διασαφηνίζει, επίσης, ότι μέσω της αποκρατικοποίησης επιδιώκεται η εταιρεία να αποκτήσει διεθνή τεχνογνωσία, μεγαλύτερη εξωστρέφεια και πρόσβαση σε νέες αγορές και να καταστεί ανταγωνιστική στην τιμολόγηση των προϊόντων της με χρήση νέων τεχνολογιών.

 

Βάσει του υπουργού Οικονομικών, «απώτεροι στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, η μη εξάρτηση της ΕΛΒΟ από τη δημόσια χρηματοδότηση, η μετεξέλιξή της σε εξειδικευμένο κόμβο συντήρησης και κατασκευής οχημάτων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, η διατήρηση ή και η αύξηση των θέσεων εργασίας και η βιώσιμη μεσο-μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της».

 

Στο έγγραφο υπογραμμίζεται, ανάμεσα σε άλλα, ότι σήμερα οι αμυντικές δαπάνες σε διεθνές επίπεδο μειώνονται διαρκώς, καθώς και ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών είναι οξύς, ενώ η πλειονότητά τους έχει ιδιωτικοποιηθεί.

 

Σε σχέση με το ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Στουρνάρας διαβεβαιώνει ότι «ακολουθεί διαφανείς και διεθνώς αναγνωρισμένες διαγωνιστικές διαδικασίες, πλήρως εναρμονισμένες με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, διασφαλίζοντας συνθήκες ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και μεγιστοποίησης του ανταγωνισμού, στοχεύοντας κατά τον τρόπο αυτόν στη βελτιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος για το Δημόσιο και στην ανάληψη από τον επενδυτή όλων των δεσμεύσεων, που θα διασφαλίσουν κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό το δημόσιο συμφέρον».

 

Συν τοις άλλοις, στο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση της αποκρατικοποίησης της ΕΛΒΟ συνιστά νομική υποχρέωση και δέσμευση της χώρας, καθώς παρατίθενται στοιχεία που δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών της συρρικνώνεται συνεχώς παρά τις ενέργειες εξορθολογισμού τού λειτουργικού της κόστους και υποστηρίζει ότι παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας με συνέπεια το Ελληνικό Δημόσιο να καλείται να ενισχύει διαρκώς την κεφαλαιακή της βάση μέσω αυξήσεων του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά, στερώντας διαρκώς πόρους από άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης σε μια εξαιρετικά δυσχερή οικονομικά συγκυρία για τη χώρα. Ακόμη, ο κ. Στουρνάρας προειδοποιεί ότι «συνέπεια αυτής της πρακτικής είναι ο κίνδυνος επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πιθανή ανάκτηση των χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων προς την Εταιρεία».

 

Τέλος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή για την ΕΛΒΟ, το 2010 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 22,1 εκατομμύρια ευρώ, οι λειτουργικές ζημίες σε 18,2 εκατομμύρια ευρώ, οι ζημίες προ φόρων σε 21,3 εκατομμύρια ευρώ, η καθαρή της θέση σε -24 εκατομμύρια ευρώ και ο αριθμός προσωπικού της από 640 που ήταν το 2008, κατά το 2010 μειώθηκε στους 493 εργαζόμενους.