ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 817.000 οι ζημιές της CPI στο 6μηνο

Δημοσίευση 27 Σεπτεμβρίου 2012, 17:50 / Ανανεώθηκε 27 Σεπτεμβρίου 2012, 17:50
Στα 817.000 οι ζημιές της CPI στο 6μηνο
Facebook Twitter Whatsapp

Στα 817 χιλιάδες ευρώ ανήλθαν οι ζημιές για την CPI στο α' εξάμηνο 2012 έναντι ζημιών 479 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στα 817 χιλιάδες ευρώ ανήλθαν οι ζημιές για την CPI στο α' εξάμηνο 2012 έναντι ζημιών 479 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 

Επηρεασμένα από την κρίση (ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο των συνεχών εκλογικών αναμετρήσεων) αλλά και από τα έξοδα αναδιάρθρωσης εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για την χρήση που έληξε στις 30/6/2012, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας CPI για το οικονομικό έτος 1/7/2011 – 31/3/2012, ανήλθε σε ευρώ 17.524 χιλ. από ευρώ 21.321 χιλ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 17,8% που οφείλεται στην ύφεση της Ελληνικής οικονομίας, την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική που εφαρμόζεται και την σημαντική μείωση πωλήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης λόγω συνεχών εκλογικών αναμετρήσεων. 

 

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων μειώθηκαν σε ευρώ 13.019 χιλ. από ευρώ 16.301 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν σε ευρώ 4.505 χιλ από ευρώ 5.020 χιλ. την ίδια περίοδο πέρυσι. 

 

Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε ελαφρά και ανήλθε σε 21,9% έναντι 21,7% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

 

Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 14 χιλ. από ευρώ 604 χιλ. κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, λόγω της μείωσης των πωλήσεων και της επιβάρυνσης των εξόδων της εταιρείας από τα έξοδα αναδιάρθρωσης. 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώθηκαν ανερχόμενες σε ευρώ 4.184 χιλ έναντι ευρώ 4.254 χιλ στις 30/6/2011, ενώ τα Ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου μειώθηκαν ανερχόμενα σε ευρώ 275 χιλ έναντι ευρώ 865 χιλ την αντίστοιχη περίοδο. 

 

Η εταιρεία CPI, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρέχουσες συνθήκες, συνεχίζει, για την διανυομένη οικονομική χρήση, να εστιάζεται κυρίαρχα 

 

*στην δραστική μείωση του λειτουργικού της κόστους σε συνεχή και μόνιμη βάση 

*στην διατήρηση της ρευστότητάς της, 

*στην θωράκιση από επισφάλειες ακόμη και εις βάρος των πωλήσεων 

*στην προώθηση στην αγορά λύσεων και υπηρεσιών που αποβλέπουν σε μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων 

*στην ανάπτυξη εξαγωγικής δράσης και 

*στην διερεύνηση ευκαιριών αύξησης του μεριδίου της λόγω του αναμενόμενου consolidation του κλάδου.