ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση κατά 51,7% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούλιο

Δημοσίευση 9 Οκτωβρίου 2012, 12:58 / Ανανεώθηκε 9 Οκτωβρίου 2012, 12:58
Μείωση κατά 51,7% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούλιο
Facebook Twitter Whatsapp

Πτώση κατά 51,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών εμφάνισε η οικοδομική δραστηριότητα κατά το μήνα Ιούλιο 2012 σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Πτώση κατά 51,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών εμφάνισε η οικοδομική δραστηριότητα κατά το μήνα Ιούλιο 2012 σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Ειδικότερα, κατά το μήνα Ιούλιο 2012 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.150 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 434,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.681,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 51,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 41,5% στην επιφάνεια και κατά 47,7 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. 

 

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 2.132 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 413,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.595,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 51,9 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 43,0% στην επιφάνεια και κατά 49,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. 

 

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούλιο 2012 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 18 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 21,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 86,2 χιλιάδες m3 όγκου. 

 

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούλιο 2012 , είναι 5,1%. 

 

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2011 έως τον Ιούλιο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 30.588 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.412,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 20.478,2 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 24,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 29,9% στην επιφάνεια και κατά 28,4 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2010- Ιουλίου 2011. 

 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2011- Ιουλίου 2012 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 24,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 30,1% στην επιφάνεια και κατά 29,1% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2011- Ιουλίου 2012. 

 

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,9%. 

 

Το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2012, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 25,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,4% στην επιφάνεια και κατά 20,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2011. 

 

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 25,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,3% στην επιφάνεια και κατά 22,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2011