ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε κατά 2,5% η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Δημοσίευση 10 Οκτωβρίου 2012, 12:22 / Ανανεώθηκε 10 Οκτωβρίου 2012, 12:22
Αυξήθηκε κατά 2,5% η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο
Facebook Twitter Whatsapp

Αύξηση κατά 2,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2011, έναντι μείωσης 10,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αύξηση κατά 2,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2011, έναντι μείωσης 10,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Παράλληλα, ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 4,1%, έναντι μείωσης 7,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

 

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Αυγούστου 2012, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2011

 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,5% το μήνα Αύγουστο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2011, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

 

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 3,0%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,0%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ξύλου και φελλού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, μη μεταλλικών ορυκτών και βασικών μετάλλων.

γ. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 5,8%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,3%.

 

2. Ανάλυση μέσων μεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2011 

 

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,1% της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2011, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

 

α. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 0,2%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,9%.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 0,8%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,4%.