ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καζίνο Ρίο: Συμφωνία μεταβίβασης πακέτου μετοχών στους εργαζόμενους

Δημοσίευση 16 Οκτωβρίου 2012, 17:07 / Ανανεώθηκε 16 Οκτωβρίου 2012, 17:07
Καζίνο Ρίο: Συμφωνία μεταβίβασης πακέτου μετοχών στους εργαζόμενους
Facebook Twitter Whatsapp
Σε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα συμφωνία μεταβίβασης πακέτου μετοχών στους εργαζόμενους κατέληξαν το Σωματείο Εργαζομένων στο Καζίνο Ρίο και η Διοίκηση της εταιρείας «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC». Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν σε μια ρεαλιστική συμφωνία με στόχο την εργασιακή ειρήνη και την επιβίωση της εταιρίας, προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν τα πρόσκαιρα προβλήματα ρευστότητας της επιχείρησης, να διασωθούν οι 275 περίπου θέσεις εργασίας και να ομαλοποιηθεί η ροή εξόφλησης της μηνιαίας μισθοδοσίας.
Σε μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα συμφωνία μεταβίβασης πακέτου μετοχών στους εργαζόμενους κατέληξαν το Σωματείο Εργαζομένων στο Καζίνο Ρίο και η Διοίκηση της εταιρείας «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC». Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν σε μια ρεαλιστική συμφωνία με στόχο την εργασιακή ειρήνη και την επιβίωση της εταιρίας, προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν τα πρόσκαιρα προβλήματα ρευστότητας της επιχείρησης, να διασωθούν οι 275 περίπου θέσεις εργασίας και να ομαλοποιηθεί η ροή εξόφλησης της μηνιαίας μισθοδοσίας.

Τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια οι εργασιακές σχέσεις στο καζίνο βρίσκονταν σε διαρκή όξυνση, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο Καζίνο Ρίο, κυρίως λόγω της μονομερούς εφαρμογής μέτρων (εκ περιτροπής εργασία, απολύσεις, κλπ.), τα οποία ανακλήθηκαν με την έκδοση αποφάσεων των Δικαστηρίων, ενώ ένα ακόμα σημείο τριβής με την εργοδότρια εταιρεία είναι και η καθυστέρηση που παρουσιάζει η μηνιαία μισθοδοσία τον τελευταίο χρόνο (περίπου 3,5 μήνες καθυστέρηση), εξαιτίας των προβλημάτων ρευστότητας.

 

Για την επικύρωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε και υπογράφηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012, ειδικό πρακτικό των βασικών όρων της συμφωνίας, το οποίο τίθεται άμεσα και μεταβατικά σε εφαρμογή, ενώ οι όροι της θα αποτυπωθούν στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, σε ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού, που θα υπογραφεί μεταξύ των εργαζομένων και της εταιρείας και σε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που τα μέρη θα συνάψουν και θα είναι δεσμευτική για την εταιρεία και το σύνολο του προσωπικού. Στη ΣΣΕ, καθώς και στις τροποποιήσεις των ατομικών συμβάσεων εργασίας θα προβλεφθεί ρητά διατηρητική ρήτρα των όρων προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ.

 

Τα βασικά σημεία Συμφωνίας


    Εφαρμογή εξάωρης πενθήμερη απασχόλησης και μεταβίβαση περίπου του 6,5-7% των μετοχών του Καζίνο στους εργαζόμενους, ως αντιπαροχή για την εφαρμογή του εξαώρου.

 

     Καταβολή προς τους εργαζόμενους ποσού 5.000.000 € (περίπου), μέσω διακανονισμού μηνιαίων δόσεων, που προέρχεται από ομαδικές δικαστικές διεκδικήσεων εργαζομένων.

 

     Μεταβίβαση περίπου 2,5% των μετοχών του Καζίνο σε εκείνους τους εργαζόμενους που θα επιλέξουν να μετοχοποιήσουν το 30% των συνολικών τους απαιτήσεων από δικαστικές αποφάσεις.

 

       Ρήτρα απαγόρευσης απολύσεων μέχρι το Μάρτιο του 2015.

 

     Ρήτρα απαγόρευσης νέων προσλήψεων.

 

   Ρήτρα απαγόρευσης μονομερούς εφαρμογής ελαστικών μορφών απασχόλησης ή άλλων δυσμενών μέτρων (μειώσεις, μνημόνια, κλπ.).

 

     Σύσταση ανωνύμου εταιρείας των εργαζομένων, με έξοδα του καζίνο, η οποία θα διαχειρίζεται το συνολικό πακέτο μετοχών που θα μεταβιβαστεί στους εργαζόμενους (περίπου 9%).     Εκπροσώπηση των εργαζομένων στο ΔΣ του Καζίνο με έναν (1) εκπρόσωπο.

 


      Τοποθέτηση ενός (1) ελεγκτή οικονομικής διαχείρισης του καζίνο, αποκλειστικής επιλογής των εργαζομένων.


      Σε περίπτωση απόλυσης για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο του εργαζόμενου (πειθαρχικά παραπτώματα, κλπ.), θα χορηγείται αποζημίωση πλήρους απασχόλησης (8ωρου), ασχέτως αν ο εργαζόμενος εργάζεται υπό καθεστώς εξάωρης απασχόλησης.


      Επιβάρυνση της εταιρείας μέχρι ποσοστού 14% για κάθε 100€ εισπραττόμενου φιλοδωρήματος στα επιτραπέζια τυχερά παιχνίδια (δηλαδή επιβάρυνση 100+14=114€).


      Χορήγηση Bonus ποσοστού 2% στην ανώνυμη εταιρεία των εργαζομένων, επί της ενδεχόμενης ετήσιας αύξησης των ακαθάριστων εσόδων του καζίνο από έτος σε έτος.


     Τερματισμός ένδικων μέσων, εκ μέρους της εταιρείας,  εις βάρος 35 απολυμένων εργαζομένων ετών 2010 - 2012, αναγνώριση ακυρότητας απόλυσης και οριστική επαναφορά τους στην εργασία.


  Καταβολή μισθών υπερημερίας και ασφαλιστικών εισφορών στους 35 απολυμένους συναδέλφους, για όλο το χρονικό διάστημα που έμειναν εκτός εργασίας.


      Ρήτρα υποχρεωτικής 24ωρης λειτουργίας του καζίνο.


      Εφαρμογή προαιρετικού προγράμματος εθελούσιας εξόδου με χορήγηση αποζημίωσης στο 120% της νόμιμης αποζημίωσης, σε όσους εργαζόμενους επιλέξουν να αποχωρήσουν.


      Ρήτρα κοινής καταπολέμησης (εταιρεία - εργαζόμενοι) του παράνομου τζόγου.


      Καταβολή από το καζίνο των εξόδων σύστασης και των μηνιαίων λειτουργικών εξόδων της εταιρείας των εργαζομένων.


      Καταβολή από το Καζίνο των δικαστικών εξόδων που πλήρωσε το Σωματείο των Εργαζομένων ενώπιον του Αρείου Πάγου, για την υποστήριξη των ομαδικών αγωγών των μελών του.

 

Πηγή: tovima.gr