ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΚΑ: Κανονικά θα καταβληθούν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΕΕ και ΟΕΚ

Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου 2012, 12:22 / Ανανεώθηκε 19 Οκτωβρίου 2012, 12:22
ΙΚΑ: Κανονικά θα καταβληθούν οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΕΕ και ΟΕΚ
Facebook Twitter Whatsapp
Εξ ολοκλήρου θα πρέπει να καταβληθούν οι εργοδοτικές εισφορές Σεπτεμβρίου, όπως διευκρινίζεται από το ΙΚΑ μετά τις αλλεπάλληλες αποσύρσεις από τη Βουλή της τροπολογίας για την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).
Εξ ολοκλήρου θα πρέπει να καταβληθούν οι εργοδοτικές εισφορές Σεπτεμβρίου, όπως διευκρινίζεται από το ΙΚΑ μετά τις αλλεπάλληλες αποσύρσεις από τη Βουλή της τροπολογίας για την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «μετά την από 17-10-12 επιστολή του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς το διοικητή του Ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία η τροπολογία περί κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ, από 1/9/2012, απεσύρθη από το Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου δεν κατέστη νόμος του κράτους, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των ως άνω Οργανισμών θα καταβληθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλαδή εις ολόκληρον», όπως αναφέρεται. 

Επίσης το ΙΚΑ διευκρινίζει τον τρόπο που θα γίνει η καταβολή των εισφορών. Συγκεκριμένα:

 
«1. Η διαχείριση και επεξεργασία των ΑΠΔ Γ’ Τριμήνου 2012Κοινών Επιχειρήσεων, καθώς και οι ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός 9/2012 που έχουν ήδη υποβληθεί με μειωμένα ασφάλιστρα, θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο από τις Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

2. Οι διαφορές ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 9ου /2012 που θα προκύψουν υπέρ των ανωτέρω Οργανισμών θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες ( άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 30/11/2012. Η προθεσμία αυτή αφορά μόνο τις περιπτώσεις των εργοδοτών που έχουν μέχρι την έκδοση του παρόντος, υποβάλει ήδη τρέχουσες εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2012 με μείωση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ. Για τους λοιπούς υπόχρεους εργοδότες οι τρέχουσες εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2012 θα καταβληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δηλ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2012.

 

3. Για τους ασφαλισμένους βάσει του Κεφ. Η’ φορ/τές (ξηράς – λιμένων), επειδή η εργοδοτική εισφορά εισπράττεται συγχρόνως με την αμοιβή και αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από της 15ης και τελευταίας ημέρας του μήνα, η τυχόν διαφορά εργοδοτικών εισφορών που έχει προκύψει από την ανωτέρω μείωση θα αναζητηθεί με οδηγίες νεοτέρου εγγράφου μας».