ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Πλεόνασμα 1,6 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Δημοσίευση 22 Οκτωβρίου 2012, 13:46 / Ανανεώθηκε 22 Οκτωβρίου 2012, 13:46
ΤτΕ: Πλεόνασμα 1,6 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Facebook Twitter Whatsapp

Πλεόνασμα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα εμφάνισε τον Αύγουστο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου εμφάνισε σημαντικό περιορισμό ελλείμματος. 

Πλεόνασμα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα εμφάνισε τον Αύγουστο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου εμφάνισε σημαντικό περιορισμό ελλείμματος. 

 
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, τον Αύγουστο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα το οποίο διαμορφώθηκε σε 1,6 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 102,8 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2011. 

 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 671 εκατ. ευρώ λόγω του περιορισμού του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 222 εκατ. ευρώ και της μείωσης των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων και καυσίμων κατά 330 και 119 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε λόγω της σημαντικής μείωσης της δαπάνης για εισαγωγές κατά 269 εκατ. ευρώ ή 13,0%, καθώς οι εισπράξεις από εξαγωγές σημείωσαν μικρή μείωση τον Αύγουστο κατά 48 εκατ. ευρώ ή 4,0%. 

 

Το ισοζύγιο υπηρεσιών


Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 164 εκατ. ευρώ λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η οποία υπεραντιστάθμισε τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από λοιπές υπηρεσίες και υπηρεσίες μεταφορών. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2011, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 2,9% και οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 44,2%, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι καθαρές εισπράξεις κατά 220 εκατ. ευρώ. Τον ίδιο μήνα οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 2,5%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρουσίασαν πτώση κατά 6,6%, αλλά μειώθηκαν και οι αντίστοιχες πληρωμές κατά 12,7%, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι καθαρές εισπράξεις μόνο κατά 7 εκατ. ευρώ.


Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 496 εκατ. ευρώ, σχεδόν εξ ολοκλήρου λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους μερίσματα και κέρδη, η οποία, με την σειρά της, οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 464 εκατ. ευρώ) των καθαρών πληρωμών τόκων επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού μετά τη συμμετοχή των ιδιωτών στην περικοπή του δημόσιου χρέους (PSI). 


Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 203 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 170 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2011, κυρίως επειδή καταγράφηκαν καθαρές μεταβιβαστικές εισπράξεις του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ), έναντι καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών τον Αύγουστο του 2011. (Υπενθυμίζεται ότι οι ακαθάριστες τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) καθώς και τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς την ΕΕ περιλαμβάνουν τις αποδόσεις-πληρωμές της Ελλάδος στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό.) 

 

Τα στοιχεία οκταμήνου


Το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2012 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 9,1 δισεκ. ευρώ ή 66,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και διαμορφώθηκε σε 4,6 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 4,6 δισεκ. ευρώ, τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 3,3 δισεκ. ευρώ, καθώς και την αύξηση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά 665 εκατ. ευρώ) και τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 448 εκατ. ευρώ). 


Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 2,6 δισεκ. ευρώ (ή 29,8%) και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 1,85 δισεκ. ευρώ, ενώ οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων μειώθηκαν (κατά 190 εκατ. ευρώ ή 2,5%). Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με πολύ ταχύτερο (σχεδόν τριπλάσιο) ρυθμό (12,8%). 


Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στο οκτάμηνο οφείλεται κυρίως στηνάνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και δευτερευόντως στη μείωση των καθαρών πληρωμών για "λοιπές" υπηρεσίες και στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 3,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,9% (σύμφωνα με τα στοιχεία της "έρευνας συνόρων" της Τράπεζας της Ελλάδος). Ταυτόχρονα περιορίστηκαν κατά 19,8% και οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος με αποτέλεσμα την άνοδο των καθαρών εισπράξεων κατά 65 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) μειώθηκαν (κατά 1,7%), αλλά οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν περισσότερο (κατά 13,4%), με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 508 εκατ. ευρώ. 

 
Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 3,3 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εφαρμογή του PSI, καθώς και στη χρονική μετατόπιση της καταβολής των τόκων που αφορούν δάνεια του μηχανισμού στήριξης μέσω της ΕΚΤ, λόγω αναπροσαρμογής του επιτοκίου, όπως έχει αναφερθεί στο δελτίο τύπου για τα στοιχεία του μηνός Ιουνίου 2012. 

 
Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,3 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 448 εκατ. ευρώ από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 290 εκατ. ευρώ και στη μείωση των καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών των λοιπών τομέων (που αφορούν κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) κατά 158 εκατ. ευρώ.