ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδότησης τεσσάρων τεχνικών επαγγελμάτων

Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου 2012, 15:35 / Ανανεώθηκε 24 Οκτωβρίου 2012, 15:35
Εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδότησης τεσσάρων τεχνικών επαγγελμάτων
Facebook Twitter Whatsapp

Στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση των τεχνικών δραστηριοτήτων του υδραυλικού, του τεχνικού καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, του χειριστή μηχανημάτων έργου και του τεχνικού βιομηχανικών εγκαταστάσεων αποβλέπουν τέσσερα προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (στις 17/10/2012).

Στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση των τεχνικών δραστηριοτήτων του υδραυλικού, του τεχνικού καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, του χειριστή μηχανημάτων έργου και του τεχνικού βιομηχανικών εγκαταστάσεων αποβλέπουν τέσσερα προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (στις 17/10/2012).


Με τα διατάγματα, που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» καθιερώνονται οι προϋποθέσεις άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και χειρισμού των εγκαταστάσεων, κατά περίπτωση.
 

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης, εισάγονται σύγχρονες προϋποθέσεις για τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών από επαγγελματίες που πράγματι τα διαθέτουν. Ο αριθμός των απαιτούμενων επαγγελματικών αδειών για την άσκηση περιορίζεται από 171 σε 42 και οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους διέπεται πλέον ενιαία από ένα μόνο νομοθέτημα για κάθε είδος εγκατάστασης.
 

Προωθείται ακόμη η εξάλειψη διοικητικών επιβαρύνσεων, καθιερώνονται απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης μέσω της καθιέρωσης χρονικών προθεσμιών για την έκδοση των αδειών και της δυνατότητας διενέργειας των εξετάσεων από εγκεκριμένους φορείς.
 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην ποιότητα του τελικού παραγόμενου έργου ή υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι αποδέκτες των υπηρεσιών του υδραυλικού, του τεχνικού καύσης υγρών και αερίων καυσίμων κλπ. θα λαμβάνουν μετά την παροχή υπηρεσιών πλέον τυποποιημένη την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης από τον πάροχο, η οποία συνιστά εγγύηση καλής λειτουργίας συγκεκριμένης διάρκειας είτε πρόκειται για εργασίες συντήρησης/επισκευής υφιστάμενης εγκατάστασης είτε πρόκειται για κατασκευή νέας.
 

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης, όπως αναφέρεται τέλος στη σχετική ανακοίνωση, αποτελεί η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ηλεκτρολόγου και του ψυκτικού, τις προσεχείς εβδομάδες.

Πηγή: naftemporiki.gr