ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒEA: «Όχι σε επιπλέον επιβάρυνση της μικρής βιοτεχνίας»

Δημοσίευση 26 Οκτωβρίου 2012, 16:40 / Ανανεώθηκε 26 Οκτωβρίου 2012, 16:40
ΒEA: «Όχι σε επιπλέον επιβάρυνση της μικρής βιοτεχνίας»
Facebook Twitter Whatsapp
Να μην επιβαρυνθεί η μικρή βιοτεχνία με την επιβολή επιπλέον έκτακτων εισφορών, φόρου επιτηδεύματος, εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης - κίνησης και ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο καθώς και μέτρων όπως η μη έκπτωση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα, ζητά με επιστολή του στο υπουργείο Οικονομικών, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.
Να μην επιβαρυνθεί η μικρή βιοτεχνία με την επιβολή επιπλέον έκτακτων εισφορών, φόρου επιτηδεύματος, εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης - κίνησης και ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο καθώς και μέτρων όπως η μη έκπτωση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα, ζητά με επιστολή του στο υπουργείο Οικονομικών, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.


Το ΒΕΑ προτείνει τη δημιουργία ιδιαίτερου συντελεστή ΦΠΑ χαμηλότερου του ανώτατου συντελεστή κατά μια ή δυο μονάδες, για αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται ή παρέχονται από μικρές επιχειρήσεις, η δραστηριότητα και το μέγεθος των οποίων μπορεί να πιστοποιείται από τα Επιμελητήρια. 

Προτείνει, επίσης, μεταξύ άλλων, εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 19% και ταυτόχρονη διατήρηση ενός χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ 9% για τα είδη πρώτης ανάγκης, τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και την επαναφορά του αφορολογήτου ορίου στις 12.000 ευρώ.

Ζητά, ακόμη, να αποσυνδεθεί η μεταχρονολογημένη εξόφληση των προϊόντων των επιχειρήσεων από την καταβολή ΦΠΑ, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις με πληρωμές για φόρους που δεν έχουν εισπράξει, ή να γίνεται υποχρεωτική αποπληρωμή του ΦΠΑ τιμολογίου εντός μηνός. Η μη τήρηση αυτής της ρήτρας να συνοδεύεται με τη μη αναγνώριση του σχετικού παραστατικού κατά τον φορολογικό έλεγχο. Η καταβολή του ΦΠΑ να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας, ανεξάρτητα το ύψος της πώλησης του προϊόντος εντός μηνός από την έκδοση του παραστατικού.

Τέλος, προτείνει: 

• Άμεσο συμψηφισμό ΦΠΑ με οφειλές προς ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία.

• Επαναπατριζόμενα Κεφάλαια τα οποία θα επενδυθούν να μην φορολογούνται.

• Θέσπιση κινήτρων για ίδρυση και λειτουργία «πράσινων επιχειρήσεων».

• Παροχή κινήτρων σε νέους μέχρι 35 ετών να ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις και για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας να απαλλάσσονται της φορολογίας κέρδη μέχρι ποσού 50.000,00 ευρώ.

• Αναστολή πόθεν έσχες για παραγωγικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για ενίσχυση των επενδύσεων.

• Να εξακολουθεί να ισχύει ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών των καθαρών εισοδημάτων όλων των μορφών των επιχειρήσεων.

• Μείωση του συντελεστή μεταβίβασης ακινήτων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νέους επιχειρηματίες.

• Μέριμνα για τις Μικρές οικογενειακές επιχειρήσεως που δεν έχουν έξοδα μισθοδοσίας, με την δυνατότητα ασφάλισης με μειωμένο συντελεστή στο ΙΚΑ, μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μελών της οικογένειας, που απασχολούνται στην επιχείρηση.

• Πλήρης λειτουργία του Περιουσιολογίου.

• Εξορθολογισμός των ποινών και προστίμων. Οι ποινές και τα πρόστιμα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τη δυνατότητα για πληρωμή. Να τεθεί όριο με βάση το τζίρο.

• Θεσμοθέτηση Ενιαίου και απλού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καιαντικατάσταση των αλληλοαναιρούμενων εγκυκλίων με μία κατανοητή καισαφή οδηγία.

• Κατάργηση και ενσωμάτωση των βασικών διατάξεων του Κ.Β.Σ., στον κωδικοποιημένο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με παράλληλη εξασφάλιση ισοδύναμων μέτρων που θα διασφαλίζει την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων.

• Η φοροδιαφυγή να εντοπισθεί με την αξιοποίηση της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας και στους τυχόν δειγματοληπτικούς ή τακτικούς ελέγχους, τα ελεγκτικά όργανα να αντιμετωπίζουν τις δηλώσεις και τα φορολογικά στοιχεία των φορολογουμένων με ουσιαστικό και όχι τυπολατρικό τρόπο.

• Συγκράτηση της έμμεσης φορολογίας και συμμάζεμα των διάσπαρτων φόρων και τελών σε κάθε ενότητα.

• Οργάνωση και διάθεση των φορολογικών νομοθετημάτων μέσω διαδικτύου και σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ. και άλλες υπηρεσίες (Επιμελητήρια, Κ.Ε.Π., κ.ά.).