ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 6 Νοεμβρίου βγαίνει στις αγορές η Ελλάδα για 1 δισ. ευρώ

Δημοσίευση 2 Νοεμβρίου 2012, 14:58 / Ανανεώθηκε 2 Νοεμβρίου 2012, 14:58
Στις 6 Νοεμβρίου βγαίνει στις αγορές η Ελλάδα για 1 δισ. ευρώ
Facebook Twitter Whatsapp
Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο στις 6 Νοεμβρίου.
Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο στις 6 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012, θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων, του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.000 εκατ. ευρώ, λήξεως 10 Μαΐου 2013. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) ορίστηκε η Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012 (Τ+3).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών, μετά το τέλος αυτής και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς, που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.