ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλα τα μέτρα - «φωτιά» που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο

Δημοσίευση 5 Νοεμβρίου 2012, 23:04 / Ανανεώθηκε 5 Νοεμβρίου 2012, 23:04
Όλα τα μέτρα - «φωτιά» που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο
Facebook Twitter Whatsapp

Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μέτρα των 13,5 δισ. και για τις αλλαγές στα εργασιακά. Ανάμεσα σε άλλα φέρνει την νέα εφεδρεία, αλλά και απομάκρυνση 2.000 υπαλλήλων φέτος.

Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μέτρα των 13,5 δισ. και για τις αλλαγές στα εργασιακά. Ανάμεσα σε άλλα φέρνει την νέα εφεδρεία, αλλά και απομάκρυνση 2.000 υπαλλήλων φέτος.


Απελευθερώνει επίσης πολλούς κλάδους επαγγελμάτων, προβλέπει την επιστροφή των 555 εκατ ευρώ από τις τράπεζες προς το δημόσιο, προβλέπει το νέο καθεστώς του ΕΤΕΑΝ, έχει διατάξεις για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Το σχέδιο νόμου είναι 216 σελίδες και εισάγεται προς ψήφιση σε μονό άρθρο.

Ανάμεσα σε άλλα το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει:

Μετάταξη- Μεταφορά προσωπικού

Εισάγεται στη μεγαλύτερη δυνατή έκτασή του ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, «ώστε να ενισχυθεί, με γνώμονα το συμφέρον της δημόσιας υπηρεσίας, η κινητικότητα του προσωπικού σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα και σε κάθε κατεύθυνση μέσα σε αυτόν. Το θεσπιζόμενο μέτρο, που αναφέρεται σε υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού με μόνιμο χαρακτήρα».

Διαθεσιμότητα

«Διεύρυνση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανικές θέσεις των οποίων καταργούνται. Η κατάργηση των θέσεων έχει ως άμεση συνέπεια την αυτοδίκαιη θέση σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων, για την οποία εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις». Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα έτος, μετά την πάροδο του οποίου ο υπάλληλος απολύεται, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Υπαλληλικού Κώδικα και το άρθρο 105 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπάλληλων, εφόσον δεν μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε άλλη θέση.

Αργία στο πλαίσιο της πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας

«Αντικαθίστανται και τροποποιούνται διατάξεις των κωδίκων των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίες αφορούν τις περιπτώσεις θέσεως προσωπικού σε αυτοδίκαιη και δυνητική αργία. Ταυτόχρονα οι ρυθμίσεις αυτές επεκτείνονται και εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και συνέπειές τους, σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα και σε όλες τις κατά περίπτωση πειθαρχικές διαδικασίες που ισχύουν και εφαρμόζονται στους φορείς του».

Κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων

«Καταργούνται οι οργανικές θέσεις σε ορισμένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, για τις οποίες κρίνεται ήδη, ενόψει των σύγχρονων εξελίξεων και αναγκών της Διοίκησης, ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά, την ίδια στιγμή μάλιστα που το προσωπικό αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς το συμφέρον της δημόσιας υπηρεσίας σε φορείς, στους οποίους υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό».

Εμφαση δίδεται σε «θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, δηλαδή υπαλλήλους, των οποίων η εργασιακή σχέση με το δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δημιουργήθηκε με άλλες διαδικασίες».


Παράλληλα το πολύνομοσχέδιο φέρνει μία σειρά από φορολογικές αλλαγές:

-Αυξάνεται ο φόρος κατανάλωσης στο υγραέριο κίνησης κατά 0,23 ευρώ ανά λίτρο.

-Αυξάνεται κατά 0,045 ευρώ ο ΕΦΚ στο ντίζελ που χρησιμοποιούν οι αγρότες για καλλιέργειες (θερμοκήπια κα).

-Αλλάζει η φορολογία στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων.

-Μειώνεται από 11% σε 6% ο συντελεστής του κατ αποκοπήν επιστρεφόμενου ΦΠΑ στους αγρότες.

-Καταργούνται δεκάδες άρθρα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ο κώδικας μετονομάζεται σε Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

-Θεσπίζεται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ο επικεφαλής της οποίας θα έχει πενταετή θητεία και υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία.

-Θεσμοθετείται το νέο σύστημα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με ταυτόχρονη κατάργηση του σχετικού σήματος.

-Προβλέπεται η σύσταση, στο υπουργείο Οικονομικών, Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, της οποίας θα προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και στην οποία θα υπάγονται όλες οι υπηρεσίες που υπάγονταν ως τώρα στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.

Σημειώνεται ότι το πολυνομοσχέδιο αύριο στις 11:00 θα μπει για συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και την Τέταρτη στην Ολομέλεια με την διαδικασία του κατεπείγοντος.


Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Βουλής, το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν ορθοργραφικές και συντακτικές διορθώσεις.