ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φωτοβολταϊκά

Δημοσίευση 6 Νοεμβρίου 2012, 10:14 / Ανανεώθηκε 6 Νοεμβρίου 2012, 10:14
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φωτοβολταϊκά
Facebook Twitter Whatsapp
Τη θέσπιση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στα φωτοβολταϊκά που θα κλιμακώνεται έως και το 35% προβλέπει το νομοσχέδιο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Τη θέσπιση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στα φωτοβολταϊκά που θα κλιμακώνεται έως και το 35% προβλέπει το νομοσχέδιο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό των επιχειρήσεων του κλάδου και σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των χρονικών περιθωρίων για την υλοποίηση των επενδύσεων ανατρέπει τα δεδομένα.

Με το νομοσχέδιο περιορίζονται τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Συγκεκριμένα για μονάδες που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας, η σύμβαση σύνδεσης συνάπτεται εντός 3 μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος με πλήρη φάκελο.

Οι διαχειριστές θα πρέπει πλέον να υλοποιούν τα έργα σύνδεσης που αναλαμβάνουν συμβατικά σε διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης τους 12 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς (ΥΤ/ΜΤ), τους 18 μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο εφόσον απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ και τους 24 μήνες για τους σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα.

Η υποχρέωση των διαχειριστών για υλοποίηση των έργων σύνδεσης εντός των ανωτέρω προθεσμιών δεν ισχύει για συγκροτήματα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 150 MW, για υπεράκτια αιολικά πάρκα που συνδέονται με το Σύστημα μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, και για άλλα αναλόγου μεγέθους σύνθετα έργα. 

Αναλυτικότερα, η κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται ως εξής:

-Στο 25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους έως 31.12.2011. 

-Στο 29% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας αντιστοιχεί με αυτή που ισχύει στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012. 

-Στο 35% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2012 και η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012. 

Εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς όσες μονάδες άρχισαν να πωλούν ενέργεια με τις τιμές που ισχύουν μετά την 9 Αυγούστου 2012, όπως επίσης και τα φωτοβολταϊκά με ισχύ μέχρι 10 κιλοβάτ, που έχουν εγκατασταθεί σε στέγες κτιρίων. 

Τα ποσά της εισφοράς θα παρακρατούνται αυτομάτως κατά την εκκαθάριση που κάνει ο Λειτουργός της αγοράς για κάθε παραγωγό.