ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχώρησε η αγορά χονδρικού εμπορίου φαρμάκων

Δημοσίευση 15 Νοεμβρίου 2012, 11:54 / Ανανεώθηκε 15 Νοεμβρίου 2012, 11:54
Υποχώρησε η αγορά χονδρικού εμπορίου φαρμάκων
Facebook Twitter Whatsapp
Υποχώρησε το 2011, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εγχώρια αγορά του χονδρικού εμπορίου φαρμάκων, καθώς οι αρχές στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης συνέχισαν την περικοπή των φαρμακευτικών δαπανών.
Υποχώρησε το 2011, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εγχώρια αγορά του χονδρικού εμπορίου φαρμάκων, καθώς οι αρχές στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης συνέχισαν την περικοπή των φαρμακευτικών δαπανών.

Αυτό προκύπτει από έρευνα που διεξήγαγε η Hellastat ΑΕ, στην οποία τονίζεται πως σημαντικό παράγοντα υποχώρησης αποτέλεσαν οι επίπεδες μειώσεις που επιβλήθηκαν στις τιμές το 2010, καθώς και τα μετέπειτα δελτία τιμών που εκδόθηκαν.

Συγκεκριμένα, στο δελτίο τιμών του Φεβρουαρίου 2011 έγινε ανατιμολόγηση σε πάνω από 3.400 φάρμακα, επιφέροντας μείωση δαπάνης κατά 11,3%, ενώ τον Ιούνιο οι τιμές αναπροσαρμόστηκαν εκ νέου, γεγονός που επέφερε μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 10,2%. Έτσι, οι συνολικές πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών στις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία σε τιμές ex-factory το 2011, διαμορφώθηκαν σε 3,42 δισ. ευρώ (-9,4% από το προηγούμενο έτος). Η αγορά αναμένεται να εμφανίσει περαιτέρω υποχώρηση και το τρέχον έτος, καθώς ήδη το πρώτο πεντάμηνο του 2012 καταγράφεται πτώση 13,3% σε ετήσια βάση, στα 1,31 δισ. ευρώ. Οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις εμφανίζουν μειωμένη ρευστότητα λόγω των αυξημένων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων και του συντομότερου χρόνου πίστωσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Επίσης, η μείωση του θεσμοθετημένου κέρδους που επιβλήθηκε σύμφωνα με το Ν.4052 αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τη κερδοφορία τους (-4,9% επί της ex-factory τιμής, -6,4% για τα συνταγογραφούμενα που δεν αποζημιώνονται και -7,8% για τα ΜΗΣΥΦΑ). Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 96 επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ο αθροιστικός κύκλος εργασιών του δείγματος το 2011 διαμορφώθηκε σε 3,36 δισ. ευρώ (-5,7% από το 2010) ενώ το 61% των εταιρειών μείωσαν τα έσοδά τους.

Το 2011 προέκυψε αξιοσημείωτη μείωση στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κατά 70% και ανήλθαν σε περίπου 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι εταιρείες εμφάνισαν προ φόρων ζημιές ύψους 42,63 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 35,80 εκατ. ευρώ το 2010. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η επιδείνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας Κ. Π. Μαρινόπουλος ΑΕ (αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα). Τα περιθώρια λειτουργικής και προ φόρων κερδοφορίας διατηρήθηκαν σε χαμηλό επίπεδο (2,1% και 0,8% αντίστοιχα για το 2011).

Η δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικά κεφάλαια γεγονός που διατηρεί τη κεφαλαιακή μόχλευση σε υψηλό επίπεδο (5,6 προς 1 το 2011). Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων υποχώρησε περαιτέρω κατά 3,5 μονάδες, σε 17,7%. Ο εμπορικός κύκλος των εταιρειών του δείγματος διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα (40 ημέρες). Τέλος, η γενική ρευστότητα παρέμεινε στο 1,14, ενώ η άμεση αυξήθηκε οριακά σε 0,98.