ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραχωρεί πλοίο η ΣΑΟΣ με απόφαση της γενικής συνέλευσης

Δημοσίευση 16 Νοεμβρίου 2012, 18:24 / Ανανεώθηκε 16 Νοεμβρίου 2012, 18:24
Παραχωρεί πλοίο η ΣΑΟΣ με απόφαση της γενικής συνέλευσης
Facebook Twitter Whatsapp
Η παραχώρηση πλοίου στην εταιρεία Άγιος Ευστάθιος και η απόκτηση της διαχείρισης της τελευταίας από τη ΣΑΟΣ ήταν το αντικείμενο συμβάσεων, που ενέκρινε η γενική συνέλευση της ΣΑΟΣ.
Η παραχώρηση πλοίου στην εταιρεία Άγιος Ευστάθιος και η απόκτηση της διαχείρισης της τελευταίας από τη ΣΑΟΣ ήταν το αντικείμενο συμβάσεων, που ενέκρινε η γενική συνέλευση της ΣΑΟΣ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εγκρίθηκαν:

- Το από 01.09.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό πωλήσεως & μεταβιβάσεως του Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599 στην εταιρεία, με την επωνυμία Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε., με διατήρηση του δικαιώματος (option) επαναγοράς αυτού, σύμφωνα με τους όρους και συνθήκες, που αναφέρονται στο συμφωνητικό αυτό 

- Της από 11.09.2012 σύμβασης παραχώρησης διαχείρισης της εταιρείας, με την επωνυμία Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε. στη ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ., σύμφωνα με τους όρους και συνθήκες, που αναφέρονται στη σύμβαση αυτή.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πορεία και την προοπτική της εταιρείας.