ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση 76,5% του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών

Δημοσίευση 19 Νοεμβρίου 2012, 13:24 / Ανανεώθηκε 19 Νοεμβρίου 2012, 13:24
Μείωση 76,5% του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών
Facebook Twitter Whatsapp
Αισθητή μείωση κατά 76,5% εμφάνισε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, υποχωρώντας στα 3,5 δισ. ευρώ, έναντι 14,8 δισ. ευρώ πέρυσι.
Αισθητή μείωση κατά 76,5% εμφάνισε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, υποχωρώντας στα 3,5 δισ. ευρώ, έναντι 14,8 δισ. ευρώ πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας κατά 5,3 δισ. ευρώ, καθώς και τη μείωση του Ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 4,4 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι ανάγκες χρηματοδότησης της χώρας από το εξωτερικό μειώθηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ, από 13,4 δισ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τον Σεπτέμβριο το χρηματοδοτικό ισοζύγιο από το εξωτερικό ήταν πλεονασματικό (767 εκατ. ευρώ).

Πιο αναλυτικά, στο εμπορικό ισοζύγιο οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών, εκτός καυσίμων και πλοίων, αυξήθηκαν κατά 1,8%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό (15,0%). Στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών καταγράφεται μικρή μείωση (κατά 2,5%) του τουριστικού συναλλάγματος στα 10,1 δισ. ευρώ από 10,5 δισ. ευρώ πέρυσι. Αντίθετα παρατηρήθηκε άνοδος στις καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών. Ειδικότερα, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) μειώθηκαν κατά 3,4%, αλλά οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν περισσότερο (κατά 14,5%), με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 445 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 4,4 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού. Η μείωση αυτή οφείλεται στην εφαρμογή του PSI, καθώς και στη χρονική μετατόπιση της καταβολής των τόκων που αφορούν δάνεια του μηχανισμού στήριξης μέσω της ΕΚΤ, λόγω αναπροσαρμογής του επιτοκίου, όπως έχει αναφερθεί στο δελτίο τύπου για τα στοιχεία του μηνός Ιουνίου 2012. Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,6 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 933 εκατ. ευρώ από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 721 εκατ. ευρώ και στη μείωση των καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών των λοιπών τομέων (που αφορούν κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) κατά 213 εκατ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 2,0 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 2,0 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011).

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 76,0 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 16,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011).

Στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων η καθαρή εισροή ύψους 77,3 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 33,8 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 76,0 δισ. ευρώ (εισροή) και στη μείωση κατά 13,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (εισροή).

Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός του τομέα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 75,1 δισ. ευρώ και αντανακλά τον ακαθάριστο δανεισμό του δημόσιου τομέα από το EFSF και το ΔΝΤ συνολικού ύψους 75,6 δισ. ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα κατά 11,9 δισ. ευρώ (εκροή).