ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκλεισαν οι εκκρεμότητες με δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου - Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνουν

Δημοσίευση 19 Νοεμβρίου 2012, 14:16 / Ανανεώθηκε 19 Νοεμβρίου 2012, 14:16
Έκλεισαν οι εκκρεμότητες με δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου - Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνουν
Facebook Twitter Whatsapp
Με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με όλους τους όρους που η τρόικα θεωρεί ως «προαπαιτούμενα» για να δώσει την δόση, αλλά απουσίαζαν από το «πακέτο» μέτρων που ψηφίστηκε την περασμένη Τετάρτη, η κυβέρνηση μεταβαίνει αύριο στο κρίσιμο Eurogroup.
Με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με όλους τους όρους που η τρόικα θεωρεί ως «προαπαιτούμενα» για να δώσει την δόση, αλλά απουσίαζαν από το «πακέτο» μέτρων που ψηφίστηκε την περασμένη Τετάρτη, η κυβέρνηση μεταβαίνει αύριο στο κρίσιμο Eurogroup.


Οι νέες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνουν: 

· Η ρήτρα αυτόματης διόρθωσης: Σε κάθε απόκλιση έναντι των στόχων για το έλλειμμα, θα επιβάλλονται αυτομάτως περικοπές από πρωτογενείς δαπάνες εξαιρούμενων μισθών, συντάξεων και επιδομάτων. Επίσης, για κάθε αποτυχία στα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα, προβλέπει ως ποινή την περικοπή δαπανών 50% από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

· Πρόγραμμα αποχωρήσεων στο Δημόσιο: Θα προβλέπει ανά τρίμηνο το ρυθμό αποχώρησης για δημοσίους υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα από το 2013 έως και το 2015. Η Τρόικα ζητά ουσιαστικά τα... ονοματεπώνυμα των πρώτων 5.000 υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα το 2013. 

· Ειδικός Λογαριασμός: Η Τρόικα θέλει να έχει υπό την εποπτεία της τον ειδικό λογαριασμό που θα ενεργοποιηθεί για να εισρεύσουν το Δεκέμβριο σε αυτόν μέχρι και 44,5 δισ. ευρώ, αναλόγως του ύψους της δόσης που θα αποδεσμευτεί για τη χώρα μας. 

· Επιβολή "Επιτρόπων" στο Δημόσιο: Για να αποφύγει πιέσεις της Τρόικα με τα "όπλα" που αυτή αποκτά («ρήτρες», ειδικό λογαριασμό κλπ), η κυβέρνηση επιβάλλει ένα Μηχανισμό υπό τον απόλυτο έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου. Η πορεία όλων των υπουργείων και φορέων θα παρακολουθείται στενά ανά τρίμηνο. 

Για τους ΟΤΑ προβλέπεται η ίδρυση «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας», το οποίο θα επιβάλλει, σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση άνω του 10%, αύξηση των φόρων στους πολίτες, αύξηση του ΤΑΠ μέχρι και 0,3% στα ακίνητα εντός του δήμου, υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού, αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%, μείωση δαπανών κλπ. Αλλά και στις ΔΕΚΟ, αν διαπιστωθεί απόκλιση 10% και άνω, θα τοποθετούνται «Επόπτες Οικονομικών Υπηρεσιών», για να διασφαλίζουν την επίτευξη των μνημονιακών στόχων. Αυτοί θα δίνουν εντολή για λήψη διορθωτικών μέτρων μέσα στο επόμενο τρίμηνο, αλλιώς θα κόβονται αυτομάτως κονδύλια και επιχορηγήσεις και θα κόβεται ο μισθός στα μέλη των ΔΣ ή θα εξαναγκάζονται σε παραίτηση, αν δεν πειθαρχούν.


Επίσης, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου περιλαμβάνει και τις αλλαγές στις αποδοχές των υπαλλήλων της Βουλής οι οποίες θα ισχύσουν από 1/1/2013. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:  

Για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων. Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 1.1.2013 για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα υπηρετούν κατά την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους. Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).

Τέλος, αλλαγές έρχονται και για τους φοιτητές. Συγκεκριμένα τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρούσης. 


Δείτε αναλυτικά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εδώ

Δείτε αναλυτικά την Εισηγητική Έκθεση εδώ

Δείτε αναλυτικά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εδώ