ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συρρίκνωση ζημιών για ΕΤΕΜ στο εννεάμηνο

Δημοσίευση 19 Νοεμβρίου 2012, 19:23 / Ανανεώθηκε 19 Νοεμβρίου 2012, 19:23
Συρρίκνωση ζημιών για ΕΤΕΜ στο εννεάμηνο
Facebook Twitter Whatsapp
Ζημίες 7 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος ΕΤΕΜ, στο εννεάμηνο του 2012, έναντι ζημιών 9,3 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2011, ενώ οι ενοποιημένες ζημίες ανά μετοχή ήταν 0,2337 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 0,3088 ευρώ ανά μετοχή.
Ζημίες 7 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος ΕΤΕΜ, στο εννεάμηνο του 2012, έναντι ζημιών 9,3 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2011, ενώ οι ενοποιημένες ζημίες ανά μετοχή ήταν 0,2337 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 0,3088 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 74,6 εκατ. ευρώ έναντι 76,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2 %. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 31,4 εκατ. ευρώ έναντι 34 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7,7%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2011. 

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,8 εκατ. ευρώ, παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με το εννεάμηνο 2011, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρείας, για την περίοδο που έληξε στις 30/09/2012, ήταν ζημίες 5,3 εκατ. ευρώ ή 0,1750 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 5 εκατ. ευρώ ή 0,1657 ευρώ ανά μετοχή, το εννεάμηνο του 2011.

Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εκροές έφτασαν τα 2,4 εκατ. ευρώ έναντι εισροών 2,5 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2011, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές διαμορφώθηκαν σε εκροές 0,9 εκατ. ευρώ έναντι εισροών 1,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Τέλος, οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες, το εννεάμηνο του 2012, διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 0,5 εκατ. ευρώ για την εταιρεία έναντι εισροών 3,6 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 6,6 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, το εννεάμηνο του 2011.