ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ασφαλισμένοι που θίγονται από τα νέα όρια συνταξιοδότησης

Δημοσίευση 20 Νοεμβρίου 2012, 09:32 / Ανανεώθηκε 20 Νοεμβρίου 2012, 09:32
Οι ασφαλισμένοι που θίγονται από τα νέα όρια συνταξιοδότησης
Facebook Twitter Whatsapp
Περισσότεροι από 100.000 ασφαλισμένοι θα περιμένουν ακόμη και 5 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούνλόγω της αύξησης από 1-1-2013 του γενικού ορίου συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (από τα 65 στα 67).Στην ουσία επισπεύδεται η υλοποίηση μιας σειράς ασφαλιστικών διατάξεων που αφορούν την αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης, ενώ αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης στα 67.
Περισσότεροι από 100.000 ασφαλισμένοι θα περιμένουν ακόμη και 5 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούνλόγω της αύξησης από 1-1-2013 του γενικού ορίου συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (από τα 65 στα 67).Στην ουσία επισπεύδεται η υλοποίηση μιας σειράς ασφαλιστικών διατάξεων που αφορούν την αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης, ενώ αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης στα 67.


Η αύξηση στην ηλικία συνταξιοδότησης την επόμενη χρονιά αρχίζει από τα 2 έτη και σε συγκεκριμένες κατηγορίες, κυρίως σε γυναίκες με ανήλικα, φτάνει τα 5 χρόνια. 

Ειδικότερα με το νέο Μνημόνιο προβλέπονται: 

- Η αύξηση από 1-1-2013 του γενικού ορίου συνταξιοδότη- σης κατά δύο έτη (από τα 65 στα 67) και η αντίστοιχη αύξηση των ενδιάμεσων ορίων. 

- Η άμεση ισχύς από 1ης Ιανουαρίου του 2013 των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας - έτη ασφάλισης), οι οποίες προβλεπόταν να διαμορφωθούν σταδιακά την 1η Ιανουαρίου 2015.

Με τον τρόπο αυτόν από το 2013 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαμορφώνονται για όλους είτε στα 62 έτη ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης είτε με 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας τους.

Στο ΙΚΑ οι νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι οι εξής: 

- Για τις μητέρες ανηλίκων από 1.1.2013 αυξάνονται τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη μητέρα που το 2012 συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί συνταξιοδοτείται οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη στο 60ό ή στο 55ο έτος με μειωμένη σύνταξη. Ασφαλισμένη που συμπληρώνει από 1.1.2013 και εφεξής τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη στο 67ο ή με μειωμένη στο 62ο έτος. 

- Για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά αυξάνεται σταδιακά αρχής γενομένης από 1.1.2013 το όριο ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 7.500 ημέρες εργασίας στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το όριο αυξάνεται από το 60ό και 9 μήνες το 2013 για πλήρη σύνταξη στο 62ο και από το 58ο και 9 μήνες στο 60ό για μειωμένη. 

- Για τις ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφά- λισης, το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη αυξάνεται στο 67ο έτος από 1.1.2013 και για μειωμένη αντίστοιχα στο 62ο. 

- Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2013 αναπροσαρμόζεται στα 12.000 ημερομίσθια και το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 62ο έτος. Σε κάθε περίπτωση το δι- καίωμα για σύνταξη μέχρι το τέλος του 2012 κατοχυρώνεται με τον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται όταν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης. 

- Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με 10.000 ημέρες ασφάλισης αυξάνεται στο 62ο το όριο ηλικίας για άντρες και γυναίκες. Ειδικά για τις γυναίκες αυξάνεται στις 12.000 ημέρες ασφάλισης ο συντάξι- μος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης 

Στο Δημόσιο τα μεγάλα θύματα θα είναι οι γονείς ανήλικων τέκνων, καθώς μπαίνει τέλος στο ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης και το όριο ηλικίας από την 1η Ιανουαρίου 2013 ανεβαίνει στο 67ο έτος. Για όσους προλάβουν να κλειδώσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν αλλάζει το ασφαλιστικό καθεστώς και δεν επηρεάζονται από τα νέα μέτρα. 

Κατά μία διετία αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης την επόμενη χρονιά για όσους δημοσίους υπαλλήλους συμπληρώνουν 25 έτη. Για πλήρη σύνταξη θα απαιτείται η συμπλήρωση του 67ου έτους, ενώ μειωμένη θα καταβάλλεται στα 62. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αγγίζουν όσους ασφαλισμένους έχουν ήδη θεμελιώσει ή θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαί- ωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012. 

Οι κατηγορίες των ασφαλισμένων που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις

- Οι μέχρι το 1982 ασφαλισμένοι που εξέρχονται με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας. 

- Οι μητέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. 

- Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. 

- Οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας (Νόμος 4024/2011). 

- Οσοι έχουν τις προϋποθέσεις να αποχωρήσουν ώς τις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

- Οσοι κατοχυρώνουν ώς τις 31 Δεκεμβρίου 2012 τις κατ’ έτος προβλεπόμενες προϋποθέσεις από τον νόμο Λοβέρδου δύνανται να συνταξιοδοτηθούν υπό τις προϋποθέσεις αυτές. Δηλαδή διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 

Οσοι δηλαδή συμπλήρωσαν το 2010 και το 2011 ή συμπληρώνουν ώς τις 31/12/2012 τα απαιτούμενα ένσημα και το όριο ηλικίας που ζητά ο νόμος (θεμελιωμένα δικαιώματα) δεν θίγονται από την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. 

Αντίστοιχα και όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης του 2010 ή του 2011 ή του 2012 αλλά δεν έχουν την ηλικία που ζητά ο νόμος, επίσης δεν θίγονται καθώς κατοχυρώνουν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον με το όριο ηλικίας που ισχύει την κάθε χρονιά. 

- Εξαιρούνται επίσης συγκεκριμένες κατηγορίες αναπήρων, όπως τυφλοί και από τα δύο μάτια, παραπληγικοί/τετραπληγικοί, πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμορροφιλικοί κ.ά., με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%: αυτοί συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκές προϋποθέσεις.

- Οι γονείς και οι σύζυγοι αναπήρων: συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας. 

- Οι μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών: συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης και του 50ού (μειωμένη σύνταξη) ή 55ου έτους της ηλικίας (πλήρης σύνταξη).


Πηγή: Τα Νέα