ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε η γ.σ. της ΚΤΗΛΑ

Δημοσίευση 23 Νοεμβρίου 2012, 12:22 / Ανανεώθηκε 23 Νοεμβρίου 2012, 12:22
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε η γ.σ. της ΚΤΗΛΑ
Facebook Twitter Whatsapp
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 474.144 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ αποφάσισε ομόδωνα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ.
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 474.144 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ αποφάσισε ομόδωνα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ.
Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη τμήματος της ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ν.3299/2004.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.215.584 ευρώ διαιρούμενο σε 15.804.800 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ εκάστη.