ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεχνικές Εκδόσεις: Μείωση λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης

Δημοσίευση 23 Νοεμβρίου 2012, 12:25 / Ανανεώθηκε 23 Νοεμβρίου 2012, 12:25
Τεχνικές Εκδόσεις: Μείωση λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης
Facebook Twitter Whatsapp

Έχοντας ως στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τις οποίες θα αναπληρωθεί η απώλεια που έχει καταγράψει ο κύκλος εργασιών της, η εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις ΑΕ προωθεί σειρά μέτρων, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Έχοντας ως στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τις οποίες θα αναπληρωθεί η απώλεια που έχει καταγράψει ο κύκλος εργασιών της, η εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις ΑΕ προωθεί σειρά μέτρων, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκάλεσε για την 15η Δεκεμβρίου 2012, έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με θέματα ημερήσιας διάταξης τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.500.469,40 ευρώ, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,53 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Και τούτο, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, καθώς επίσης και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Οι μετοχές της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις έχουν υπαχθεί από την 8η Απριλίου στην κατηγορία επιτήρησης με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010, βάση της από 07 Απριλίου 2011 απόφασης του ΔΣ του ΧΑ. Οι ζημίες αποδίδονται κυρίως στις συνέπειες των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από διαφήμιση.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η διοίκηση αναγνωρίζοντας τις συνέπειες αυτές και εντοπίζοντας τα αίτια επικέντρωσε τις προσπάθειες της στη συμπίεση του κόστους λειτουργίας των εταιριών του ομίλου. Παρ’ όλα αυτά, η εξαιρετικά αρνητική οικονομική συγκυρία, οδήγησε σε μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας και του ομίλου με αποτέλεσμα την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών τόσο για την εταιρεία όσο και για τον όμιλο».