ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mevaco: Υποχώρηση μεγεθών στο εννεάμηνο

Δημοσίευση 26 Νοεμβρίου 2012, 13:57 / Ανανεώθηκε 26 Νοεμβρίου 2012, 13:57
Mevaco: Υποχώρηση μεγεθών στο εννεάμηνο
Facebook Twitter Whatsapp
Στο ποσό των 20,31 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Mevaco Μεταλλουργική ΑΒΕΕ στο εννεάμηνο του 2012 και ο εταιρικός σε 14,70 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 11,18% και 19,73% αντίστοιχα.
Στο ποσό των 20,31 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Mevaco Μεταλλουργική ΑΒΕΕ στο εννεάμηνο του 2012 και ο εταιρικός σε 14,70 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 11,18% και 19,73% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 2,083 εκατ. ευρώ και σε εταιρικό επίπεδο σε 1,595 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 17,37% και 40,70% αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όμιλο σε 897,37 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία σε 737,55 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 731,65 χιλ. ευρώ και 1.396,51 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν για τον όμιλο σε 613,65 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία σε 534,31 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 764,53 χιλ. ευρώ και 1.126,08 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά τον συνδυασμό των ιδιαίτερα αρνητικών εξελίξεων στην διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, η εταιρεία και ο όμιλος κατάφεραν να περιορίσουν τις επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη τους, κυρίως λόγω της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Παράλληλα, επέτυχαν να παραμείνουν κερδοφόροι με τις πωλήσεις εξωτερικού να αποτελούν ποσοστιαία το 14,09 % και το 10,90 % του κύκλου εργασιών του ομίλου και της εταιρείας αντίστοιχα.